Naslov operacije: Mreža brezplačnih e – prevozov
Akronim:
Mreža brezplačnih e – prevozov

Prijavitelj operacije: Občina Gornji Grad
Partnerji operacije: Občina Rečica ob Savinji, Center starejših Gornji Grad, Deos d.d., PE Gornji Grad, Združenje šoferjev in avtomehanikov Zgornje Savinjske doline; Občina Luče; Občina Solčava; Občina Ljubno; Občina Nazarje.

Obdobje izvajanja: september 2020 – september 2023

Vrednost operacije: 146.018,80 EUR z DDV
Celotna vrednost: 125.000,00 EUR brez DDV
Sredstva ESRR:
100.000,00 EUR
Lastna sredstva:
46.018,80 EUR

Opis:

Občine vključene v projekt »Mreža brezplačnih e-prevozov« bodo najele tri električne avtomobile za nudenje brezplačnih prevozov po vzoru »Prostofer«. S tem bo socialno ogroženim občanom, ki nimajo lastnega prevoza in niti svojcev, ki bi jim to omogočili, nudila brezplačne prevoze do urbanih centrov, za koriščenje različnih storitev. Stari občani imajo velike težave s prevozi, ker v razpršeni naselitvi ni javnih povezav. S tem izgubljajo urbani centri na območju LAS, saj je dostop okoliškim prebivalcem onemogočen oz. so le ti odvisni od pomoči družinskih članov. Vzpostavljen bo sistem, ki bo uporabnikom omogočal brezplačen prevoz na podlagi klica v komunikacijski center, ki bo prevoze razporejal. Vozniki bodo prostovoljci, domačini, ki dobro poznajo potrebe občanov in samo območje. Za nabor prostovoljcev bo poskrbel partner operacije Združenje šoferjev in avtomehanikov ZSD. Partnerska občina, kjer medgeneracijski center dobro deluje, bo s to operacijo vzpostavila delovno mesto oziroma ga ohranila za podporo ranljivim skupinam. Podporo bo nudil tudi ekonomski partner operacije DEOS, PE Gornji Grad. Poleg električnih avtomobilov za nudenje brezplačnih prevozov, bodo nekatere občine uredile električne polnilne postaje za napajanje avtomobilov in električnih koles, ki so tudi predmet nabave operacije.

CILJI:

  • Izboljšanje socialne mreže, kar bo pripomoglo k večji vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na območju LAS ZSŠD, predvsem prepoznanima ranljivima skupinama oskrbovalcev in starejših;
  • Večja mobilnost in boljša socialna vključenost in medsebojno povezovanje v domačem okolju.