Naslov operacije: Zelena rezidenca
Akronim:
Zelena rezidenca

Prijavitelj operacije: Občina Gornji Grad
Partnerji operacije:
Župnija Gornji Grad, ITU, informacijske storitve Simon Ugovšek s.p.

Obdobje izvajanja: september 2020 – september 2022

Vrednost operacije: 146.976,27 EUR z DDV
Celotna vrednost: 121.500,22 EUR brez DDV
Sredstva ESRR: 97.200,18 EUR
Lastna sredstva: 49.776,09 EUR

Opis:

Benediktince in ljubljanske škofe, ki so nekoč gospodovali v Gornjem Gradu, bo z operacijo “ZELENA REZIDENCA” simbolno nadomestila umetnost. Njena vloga bo povezovanje dediščine (arhitekture, glasbe, kulinarike) z občani in občinami na območju LAS ZSŠD.
Preko operacije »ZELENA REZIDENCA« bo občina Gornji Grad oblikovala temelje in vizijo s smernicami za razvoj zelenega gospodarstva na področju kulturnega turizma in kulinarike ter ustvarila pogoje za živahnejše in bolj povezano dogajanje v trškem jedru.
Obrambni stolp “Štekl” in katedrala sta objekta v trškem jedru Gornjega Grada, oba vpisana v register nepremične kulturne dediščine Slovenije. Da ohranimo pomemben zgodovinski objekt, smo v okviru operacije predvideli obnovo strehe in pritličja “Štekla”. Z novimi vsebinami in programi bomo oplemenitili njegovo vrednost in uporabnost za lokalno skupnost, dolino in območje LAS ZSŠD. Katedrala je po volumnu največja in je edina katedrala na Slovenskem. Je osrednji dediščinski in turistični objekt kraja. Spremljajoče dejavnosti v njeni neposredni bližini, koncert izveden v sklopu prireditve festivala zelišč in predavanje na temo glasbe v njeni notranjosti bodo osvetlili njen pomen.
V središču trškega jedra Gornjega Grada je tudi park pred katedralo. V okviru operacije  bo oblikovana idejna zasnova ureditve parka z “zelenimi odri”. Njegova nova poudarjena namembnost bo odprt prostor za srečevanje domačinov ter različnih umetnosti in z njo povezanih aktivnostih. Kot galerija na prostem in hkrati kot odprt atelje.

Operacija Zelena rezidenca vključuje inovativen pristop revitalizacije trškega jedra s pomočjo programa – “umetniška rezidenca”. Države in organizacije po celem svetu že vrsto let izvajajo rezidenčne programe, ki so pomembni za povezovanje, izmenjavo izkušenj in ustvarjanje umetniških mrež. Slovensko Ministrstvo za kulturo ima rezidence po svetu, najdemo jih tudi v Sloveniji, a ne na območju LAS ZSŠD. Umetniške rezidence spodbujajo kulturni turizem, promovirajo kulturo miru, razumevanja ter spoštovanja.
Glavna cilja operacije sta vzpostavitev zelenega delovnega mesta za polni delovni čas na področju turizma in oblikovanje podpornega okolja za razvoj kulturnega turizma z revitalizacijo vaškega jedra (obnova “Štekla” in parka, vzpostavitev “umetniške rezidence”), oblikovanjem programov/doživetij ter kulinarične ponudbe.