Javni poziv LAS ZSŠD

Savinja, zavod za razvoj podeželje in turizma kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji z 25.4.2017 objavlja:

1. JAVNI POZIV

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in šaleške doline v programskem obdobju 2014-2020. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih  sredstev znaša 491.181,00 € iz sklada EKSRP in 202.541,00 € iz sklada ESRR. Predloge operacij z vso potrebno dokumentacijo je potrebno osebno dostaviti v pisarno vodilnega partnerja LAS ZSŠD do 23.6.2017 do 12.00 ure ali poslati priporočeno po pošti na naslov: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji do 23.6.2017.

Obvestilo

Vse zainteresirane obveščamo, da se je upravni odbor LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline na 5. korespondenčni seji odločil za podaljšanje roka za oddajo vlog na 1. javni poziv LAS ZSŠD za sklada EKSRP in ESRR. Novi rok za prijavo operacij je četrtek, 29.6.2017. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS ZSŠD, Foršt 51, Ljubno ob Savinji do 29.6.2017 ali osebno dostaviti pri vodilnem partnerju LAS na naslov Zavod Savinja, Foršt 51, Ljubno ob Savinji, do 29.6.2017, do 12.00 ure.

Ob podaljšanju roka za oddajo se podaljša tudi rok za vprašanja, in sicer do ponedeljka, 26.6.2017.

Popravek javnega poziva št.1

Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline na podlagi 14. točke 1. javnega poziva LAS ZSŠD za sklad EKSRP v letu 2017 z dnem 19.5.2017 objavlja POPRAVEK št. 1:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

– popravljen prijavni obrazec LAS ZSŠD (popravljena priloga 2 na str. 22, glede na dopis s strani ARSKTRP dne 11.5.2017)

Dokumentacija za 1. javni poziv za sklad EKSRP:

Dokumentacija za 1. javni poziv za sklad ESRR:

Javni poziv LAS ZSŠD

Savinja, zavod za razvoj podeželje in turizma kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji z 25.4.2017 objavlja:

1. JAVNI POZIV

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in šaleške doline v programskem obdobju 2014-2020. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih  sredstev znaša 491.181,00 € iz sklada EKSRP in 202.541,00 € iz sklada ESRR. Predloge operacij z vso potrebno dokumentacijo je potrebno osebno dostaviti v pisarno vodilnega partnerja LAS ZSŠD do 23.6.2017 do 12.00 ure ali poslati priporočeno po pošti na naslov: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji do 23.6.2017.

Obvestilo

Vse zainteresirane obveščamo, da se je upravni odbor LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline na 5. korespondenčni seji odločil za podaljšanje roka za oddajo vlog na 1. javni poziv LAS ZSŠD za sklada EKSRP in ESRR. Novi rok za prijavo operacij je četrtek, 29.6.2017. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS ZSŠD, Foršt 51, Ljubno ob Savinji do 29.6.2017 ali osebno dostaviti pri vodilnem partnerju LAS na naslov Zavod Savinja, Foršt 51, Ljubno ob Savinji, do 29.6.2017, do 12.00 ure.

Ob podaljšanju roka za oddajo se podaljša tudi rok za vprašanja, in sicer do ponedeljka, 26.6.2017.

Popravek javnega poziva št.1

Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline na podlagi 14. točke 1. javnega poziva LAS ZSŠD za sklad EKSRP v letu 2017 z dnem 19.5.2017 objavlja POPRAVEK št. 1:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

– popravljen prijavni obrazec LAS ZSŠD (popravljena priloga 2 na str. 22, glede na dopis s strani ARSKTRP dne 11.5.2017)

Dokumentacija za 1. javni poziv za sklad EKSRP:

Dokumentacija za 1. javni poziv za sklad ESRR: