Javni poziv LAS ZSŠD

Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji z 16. 1. 2020 objavlja:

3. JAVNI POZIV

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in letih 2020 in 2021 Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v programskem obdobju 2014-2020. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih  sredstev znaša 150.131,29 € iz sklada EKSRP in 430.783,22 € iz sklada ESRR. Predloge operacij z vso potrebno dokumentacijo je potrebno osebno dostaviti v pisarno vodilnega partnerja LAS ZSŠD do vključno 20.3.2020 do 12.00 ure ali poslati priporočeno po pošti na naslov: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji do vključno 20.3.2020.

Obvestilo 1

Vse zainteresirane obveščamo, da se je upravni odbor LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline na 16. korespondenčni seji odločil za podaljšanje roka za oddajo vlog na 3. javni poziv LAS ZSŠD za sklada EKSRP in ESRR. Novi rok za prijavo operacij je sreda, 8.4.2020. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS ZSŠD, Foršt 51, Ljubno ob Savinji do vključno 8.4.2020 ali osebno dostaviti pri vodilnem partnerju LAS na naslov Zavod Savinja, Foršt 51, Ljubno ob Savinji, do vključno 8.4.2020, do 12.00 ure.

Ob podaljšanju roka za oddajo se podaljša tudi rok za vprašanja, in sicer do ponedeljka, 6.4.2020.

Obvestilo 2

Vse zainteresirane obveščamo, da se je Upravni odbor LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline na 17. korespondenčni seji odločil za podaljšanje roka za oddajo vlog na  3. javni poziv LAS ZSŠD za sklada EKSRP in ESRR Novi rok za prijavo operacije je petek, do 5.6.2020. Predloge operacij z vso potrebno dokumentacijo je potrebno osebno dostaviti v pisarno vodilnega partnerja LAS ZSŠD do vključno 5.6.2020 do 12.00 ure ali poslati priporočeno po pošti na naslov: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji do vključno 5.6.2020.

Ob podaljšanju roka za oddajo se podaljša tudi rok za vprašanja, in sicer do torka, 2.6.2020.

Popravek 3. javnega poziva LAS ZSŠD za sklad EKSRP št.1

Lokalna akcijska skupina LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline na podlagi 10. točke 3. Javnega poziva LAS ZSŠD za sklad EKSRP z dnem 2.6.2020 objavlja POPRAVEK št.1:

  • popravi se 6. točka 3. Javnega poziva LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline (str. 12, druga vrstica tabele Vsebina razpisne dokumentacije

Popravek 3. Javnega poziva LAS ZSŠD za sklad ESRR št.1

Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline z dnem 2.6.2020 objavlja POPRAVEK št.1:

V 3. Javnem pozivu LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline se v 4. točki Javnega poziva prvi odstavek besedila spremeni tako, da se glasi: “Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov operacij v okviru 3. Javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih Zgornje Savinjske in Šaleške doline v programskem obdobju 2014-2020 znaša 484.189,62”.
Ostale določbe 3. Javnega poziva LAS ZSŠD za sklad ESRR ostajajo nespremenjene.

Dokumentacija za 3. javni poziv za sklad EKSRP:

Dokumentacija za 3. javni poziv za sklad ESRR:

Javni poziv LAS ZSŠD

Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji z 16. 1. 2020 objavlja:

3. JAVNI POZIV

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in letih 2020 in 2021 Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v programskem obdobju 2014-2020. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih  sredstev znaša 150.131,29 € iz sklada EKSRP in 430.783,22 € iz sklada ESRR. Predloge operacij z vso potrebno dokumentacijo je potrebno osebno dostaviti v pisarno vodilnega partnerja LAS ZSŠD do vključno 20.3.2020 do 12.00 ure ali poslati priporočeno po pošti na naslov: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji do vključno 20.3.2020.

Obvestilo 1

Vse zainteresirane obveščamo, da se je upravni odbor LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline na 16. korespondenčni seji odločil za podaljšanje roka za oddajo vlog na 3. javni poziv LAS ZSŠD za sklada EKSRP in ESRR. Novi rok za prijavo operacij je sreda, 8.4.2020. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS ZSŠD, Foršt 51, Ljubno ob Savinji do vključno 8.4.2020 ali osebno dostaviti pri vodilnem partnerju LAS na naslov Zavod Savinja, Foršt 51, Ljubno ob Savinji, do vključno 8.4.2020, do 12.00 ure.

Ob podaljšanju roka za oddajo se podaljša tudi rok za vprašanja, in sicer do ponedeljka, 6.4.2020.

Obvestilo 2

Vse zainteresirane obveščamo, da se je Upravni odbor LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline na 17. korespondenčni seji odločil za podaljšanje roka za oddajo vlog na  3. javni poziv LAS ZSŠD za sklada EKSRP in ESRR Novi rok za prijavo operacije je petek, do 5.6.2020. Predloge operacij z vso potrebno dokumentacijo je potrebno osebno dostaviti v pisarno vodilnega partnerja LAS ZSŠD do vključno 5.6.2020 do 12.00 ure ali poslati priporočeno po pošti na naslov: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji do vključno 5.6.2020.

Ob podaljšanju roka za oddajo se podaljša tudi rok za vprašanja, in sicer do torka, 2.6.2020.

Popravek 3. javnega poziva LAS ZSŠD za sklad EKSRP št.1

Lokalna akcijska skupina LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline na podlagi 10. točke 3. Javnega poziva LAS ZSŠD za sklad EKSRP z dnem 2.6.2020 objavlja POPRAVEK št.1:

  • popravi se 6. točka 3. Javnega poziva LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline (str. 12, druga vrstica tabele Vsebina razpisne dokumentacije

Popravek 3. Javnega poziva LAS ZSŠD za sklad ESRR št.1

Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline z dnem 2.6.2020 objavlja POPRAVEK št.1:

V 3. Javnem pozivu LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline se v 4. točki Javnega poziva prvi odstavek besedila spremeni tako, da se glasi: “Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov operacij v okviru 3. Javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih Zgornje Savinjske in Šaleške doline v programskem obdobju 2014-2020 znaša 484.189,62”.
Ostale določbe 3. Javnega poziva LAS ZSŠD za sklad ESRR ostajajo nespremenjene.

Dokumentacija za 3. javni poziv za sklad EKSRP:

Dokumentacija za 3. javni poziv za sklad ESRR: