Osnovne informacije

Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline deluje na podlagi Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Organi LAS so sestavljeni iz Upravnega odbora , Nadzornega odbora, Skupščine, Ocenjevalne komisije, Podpredsednika in Predsednika

Skupščina LAS ZSŠD je najvišji organ LAS in jo sestavlja vseh 83 partnerjev. Najpomembnejše naloge Skupščine so, da sodeluje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja in jo tudi potrdi, ter da sprejema druge splošne akte LAS, ki so potrebni za njeno delovanje.

Upravni odbor LAS ZSŠD je organ odločanja in upravljanja ter največji izvršilni organ, ki ga sestavljajo 4 predstavniki javnega sektorja, 4 predstavniki ekonomskega sektorja in 4 predstavniki zasebnega sektorja.

Sestava upravnega odbora:

 • Franjo Naraločnik, predsednik LAS
 • Brigita Gorjup, podpredsednica LAS
 • Janko Kopušar
 • Bernarda Brezovnik
 • Mateja Brlec Suhodolnik
 • Mateja Šeliga
 • Ivan Drev
 • Marjeta Jeraj
 • Biljana Škarja
 • Urška Selišnik
 • Maja Žerovnik
 • Andreja Bizjak

Nadzorni odbor LAS ZSŠD sestavljajo po en predstavnik javnega sektorja, en predstavnik zasebnega sektorja in en predstavnik ekonomskega sektorja.

Sestava nadzornega odbora:

 • Marko Slapnik
 • Mojca Kodrič
 • Tatjana Štancar Poprask

Osebna izkaznica LAS

Naziv LAS

Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Naslov LAS

Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji

Naslov varnega elektronskega predala

Spletna stran LAS

Predsednik LAS

Predsednik: Franjo Naraločnik
Podpredsednica: Brigita Gorjup

Vodilni partner LAS

Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma

Naslov vodilnega partnerja LAS

Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji

Številka transakcijskega računa LAS

SI56 1910 0001 1333 534, Deželna banka Slovenije d.d.

Velikost območja LAS

705,6 km2

Število prebivalcev LAS

61 145 prebivalcev (stanje na dan 1.7.2014)

Število občin

10 občin

Vključene občine

Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, MO Velenje

Problemsko območje ali območje ZTNP-1

DA         NE

Kohezijska regija

Vzhodna kohezijska regija

SLR bo financirana

EKSRP          ESRR          ESPR

Glavni sklad

EKSRP          ESRR          ESPR

Datum ustanovitve lokalnega partnerstva

3. 12. 2015

Število članov LAS

83