1. Javni poziv, sklad EKSRP

Ime operacije Prijavitelj Potrjena sredstva s strani LAS Spletna stran Status
STARTUP SAŠA – spodbujanje podjetništva v SAŠA regiji SAŠA Inkubator d.o.o. 58.204,09 € https://www.sasainkubator.si/portfolio/startup-sasa-regija-spodbujanje-podjetnistva-v-sasa-regiji/ Zaključena
Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: vzpostavitev tržnih poti Ljudska univerza Velenje 41.795,91 € http://www.lu-velenje.si/projekti/nacionalni-projekti/n-aktualni-projekti/item/111-jejmo-lokalno-povecanje-stopnje-prehranske-samooskrbe-v-sasa-regiji-vzpostavitev-trznih-poti Zaključena
Čarobnost podeželja Šaleške doline Zavod za turizem Šaleške doline 57.823,17 € http://www.velenje-tourism.si/vredno-ogleda/carobnost-podezelja-saleske-doline Zaključena
Športno igrišče Lajše Občina Šoštanj 92.176,83 € https://www.sostanj.si/objava/145746 Zaključena
Turizem SAŠA Razvojna agencija SAŠA d.o.o. 97.183,05 € http://sasaora.si/turizem-sasa/ Zaključena
Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti Ljudska univerza Velenje 29.999,20 € http://www.lu-velenje.si/projekti/nacionalni-projekti/n-aktualni-projekti/item/108-jejmo-lokalno-povecanje-stopnje-prehranske-samooskrbe-v-sasa-regiji-ozavescanje-javnosti Zakljčena
TUKAJ.SI – Energetsko varčen TIC Mozirje Občina Mozirje 101.369,48 € https://mozirje.si/izgradnja-tic-mozirje/ Zaključena

 

1. Javni poziv, sklad ESRR

Ime operacije Prijavitelj Potrjena sredstva s strani LAS Spletna stran Status
Mreža zdravo z naravo Ekološko hortikulturno društvo Mozirski gaj Mozirje 29.132,80 € http://www.mozirskigaj.com/projekt-zdravo-z-naravo/ Zaključena
LKomp - Program krepitve kompetenc članov mreže mikro/ malih proizvajalcev lesnih izdelkov za šport/ rekreacijo, zabavo in igro ter turističnih spominkov v ZSŠD Občina Nazarje 29.072,93 € https://lkomp.eu/ Zaključena
Ustavi – poženi – prihrani – o(b)stani Občina Solčava 38.456,32 € Zaključena
MOD občina - Moderno obnovljena kulturna dediščina, Stavba Občine Ljubno Občina Ljubno 54.120,08 € povezava Zaključena

2. Javni poziv, sklad EKSRP

Ime operacije Prijavitelj Potrjena sredstva s strani LAS Spletna stran Status
Priložnost na pragu – z lastnim potencialom do poslovnega uspeha Center Rinka 39.081,77 € http://solcavsko.info/index.php?id=133 V izvajanju
Center za gorski les Gorski les, Alojz Lipnik s.p. 99.999,50 € / V izvajanju
Martinov svet – vstopnica SAŠA regije Občina Šmartno ob Paki 70.769,82 € http://www.smartnoobpaki.si/predstavitev/evropski-projekti-2019-2022 V izvajanju
Velnes za zdravo življenje v naročju Alp Plesnik d.o.o. 17.190,47 € https://www.plesnik.si/hotel/po-zdravje-v-alpe Zaključena
Nadgradnja adrenalinskega družinskega izziva Kamp Menina d.o.o. 37.023,93 € https://www.campingmenina.com/2015/eu-projekt/?lang=sl Zaključena
Trajnostno zagotavljanje endogenih vodnih virov – Žegnan studenec Občina Rečica ob Savinji 55.201,85 € https://www.obcina-recica.si/objava/195559 Zaključena
Medgeneracijsko središče SAŠA »Generacije pod krošnjo« Ljudska univerza Velenje 99.594,15 € http://www.lu-velenje.si/projekti/nacionalni-projekti/n-aktualni-projekti/item/113-medgeneracijsko-sredisce-sasa-generacije-pod-krosnjo V izvajanju

2. javni poziv, sklad ESRR

Ime operacije Prijavitelj Potrjena sredstva s strani LAS Spletna stran Status
VPI_LES – Virtualni poslovni inkubator za inovativne lesne izdelke in tehnologije Občina Nazarje 86.387,31 € https://VPI-Les.eu Zaključena
Soustvarjamo teame za prihodnost Zavod Emendo Gavce 19.999,71 € Zaključena
MIKRO LESNA MREŽA – Razvojno-promocijska mreža mikro proizvajalcev lesnih izdelkov za zabavo, rekreacijo/ šport in turizem v SAŠA regiji Občina Nazarje 16.844,80 € https://lmreza.net/ Zaključena
Zeleno za zeleno: vzpostavitev zelenih delovnih mest na področju zeliščarstva Zavod Mesto na vasi 41.952,44 € Zaključena
Ženskam moč, mladim pogum: za večjo vključenost žensk in mladih Anaji d.o.o. 31.440,00 € / Zaključena
Socialna varnost ali boljše bivanje za vse RC KoSoP so.p. 53.406,40 € / Odstop od pogodbe

3. javni poziv, sklad ESRR

Ime operacije Prijavitelj Potrjena sredstva s strani LAS Status
Zelena Rezidenca Občina Gornji Grad 97.200,18€

      V izvajanju

 

Energija: iz modre preteklosti v zeleno sedanjost Občina Rečica ob Savinji 60.471,02€   V izvajanju
Povezujmo se: skrbimo za naravo, kulturo in našo infrastrukturo Občina Nazarje 101.472,66€   V izvajanju
Razvoj prve pametne podeželske učilnice v Sloveniji s pilotnim razvojem sodobnega izobraževalnega programa o turizmu in o varstvu okolja in ohranjanju narave Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje 123.785,55€   V izvajanju
Vzpostavitev mreže brezplačnih prevozov za socialno ogrožene skupine in socialne medgeneracijske mreže e - mobilnosti Občina Gornji Grad 100.000,00€   V izvajanju

 

 

3. javni poziv, sklad EKSRP

Ime operacije Prijavitelj Potrjena sredstva s strani LAS Status
Vzpostavitev športno rekreacijske infrastrukture in turističnega programa za aktiven in kakovosten jutri Center Rinka, zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega 100.131,19€   V izvajanju
Kulinarična izobraževanja za mlade za popestritev turistične ponudbe v Savinjsko – Šaleški regiji Razvojna agencija Savinjsko – Šaleške regije d.o.o. 46.449,57€   V izvajanju
Znanje in prenos kulturne dediščine na mlade PROJEKT PRO, turizem in projekti d.o.o. 3.550,43 Odstop od izvedbe