1. Javni poziv, sklad EKSRP

Ime operacije

Prijavitelj

Potrjena sredstva s strani LAS

Spletna stran

Status

STARTUP SAŠA – spodbujanje podjetništva v SAŠA regiji

SAŠA Inkubator d.o.o.

58.204,09 €

Zaključena

Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: vzpostavitev tržnih poti

Ljudska univerza Velenje

41.795,91 €

Zaključena

Čarobnost podeželja Šaleške doline

Zavod za turizem Šaleške doline

57.823,17 €

Zaključena

Športno igrišče Lajše

Občina Šoštanj

92.176,83 €

Zaključena

Turizem SAŠA

Razvojna agencija SAŠA d.o.o.

97.183,05 €

Zaključena

Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti

Ljudska univerza Velenje

29.999,20 €

Zaključena

TUKAJ.SI – Energetsko varčen TIC Mozirje

Občina Mozirje

101.369,48 €

Zaključena

1. Javni poziv, sklad ESRR

Ime operacije

Prijavitelj

Potrjena sredstva s strani LAS

Spletna stran

Status

Mreža zdravo z naravo

Ekološko hortikulturno društvo Mozirski gaj Mozirje

29.132,80 €

Zaključena

LKomp – Program krepitve kompetenc članov mreže mikro/ malih proizvajalcev lesnih izdelkov za šport/ rekreacijo, zabavo in igro ter turističnih spominkov v ZSŠD

Občina Nazarje

29.072,93 €

Zaključena

Ustavi – poženi – prihrani – o(b)stani

Občina Solčava

38.456,32 €

/

Zaključena

MOD občina – Moderno obnovljena kulturna dediščina, Stavba Občine Ljubno

Občina Ljubno

54.120,08 €

Zaključena

2. Javni poziv, sklad EKSRP

Ime operacije

Prijavitelj

Potrjena sredstva s strani LAS

Spletna stran

Status

Priložnost na pragu – z lastnim potencialom do poslovnega uspeha

Center Rinka

39.081,77 €

V izvajanju

Center za gorski les

Gorski les, Alojz Lipnik s.p.

99.999,50 €

/

V izvajanju

Martinov svet – vstopnica SAŠA regije

Občina Šmartno ob Paki

70.769,82 €

V izvajanju

Velnes za zdravo življenje v naročju Alp

Plesnik d.o.o.

17.190,47 €

Zaključena

Nadgradnja adrenalinskega družinskega izziva

Kamp Menina d.o.o.

37.023,93 €

Zaključena

Trajnostno zagotavljanje endogenih vodnih virov – Žegnan studenec

Občina Rečica ob Savinji

55.201,85 €

Zaključena

Medgeneracijsko središče SAŠA »Generacije pod krošnjo«

Ljudska univerza Velenje

99.594,15 €

V izvajanju

2. javni poziv, sklad ESRR

Ime operacije

Prijavitelj

Potrjena sredstva s strani LAS

Spletna stran

Status

VPI_LES – Virtualni poslovni inkubator za inovativne lesne izdelke in tehnologije

Občina Nazarje

86.387,31 €

Zaključena

Soustvarjamo teame za prihodnost

Zavod Emendo Gavce

19.999,71 €

/

Zaključena

MIKRO LESNA MREŽA – Razvojno-promocijska mreža mikro proizvajalcev lesnih izdelkov za zabavo, rekreacijo/ šport in turizem v SAŠA regiji

Občina Nazarje

16.844,80 €

Zaključena

Zeleno za zeleno: vzpostavitev zelenih delovnih mest na področju zeliščarstva

Zavod Mesto na vasi

41.952,44 €

/

Zaključena

Ženskam moč, mladim pogum: za večjo vključenost žensk in mladih

Anaji d.o.o.

31.440,00 €

/

Zaključena

Socialna varnost ali boljše bivanje za vse

RC KoSoP so.p.

53.406,40 €

/

Odstop od pogodbe

3. javni poziv, sklad ESRR

Ime operacije

Prijavitelj

Potrjena sredstva s strani LAS

Status

Zelena Rezidenca

Občina Gornji Grad

97.200,18€

V izvajanju

Energija: iz modre preteklosti v zeleno sedanjost

Občina Rečica ob Savinji

60.471,02€

V izvajanju

Povezujmo se: skrbimo za naravo, kulturo in našo infrastrukturo

Občina Nazarje

101.472,66€

V izvajanju

Razvoj prve pametne podeželske učilnice v Sloveniji s pilotnim razvojem sodobnega izobraževalnega programa o turizmu in o varstvu okolja in ohranjanju narave

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

123.785,55€

V izvajanju

Vzpostavitev mreže brezplačnih prevozov za socialno ogrožene skupine in socialne medgeneracijske mreže e – mobilnosti

Občina Gornji Grad

100.000,00€

V izvajanju

3. javni poziv, sklad EKSRP

Ime operacije

Prijavitelj

Potrjena sredstva s strani LAS

Status

Vzpostavitev športno rekreacijske infrastrukture in turističnega programa za aktiven in kakovosten jutri

Center Rinka, zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega

100.131,19€

V izvajanju

Kulinarična izobraževanja za mlade za popestritev turistične ponudbe v Savinjsko – Šaleški regiji

Razvojna agencija Savinjsko – Šaleške regije d.o.o.

46.449,57€

V izvajanju

Znanje in prenos kulturne dediščine na mlade

PROJEKT PRO, turizem in projekti d.o.o.

3.550,43

Odstop od izvedbe

1. Javni poziv, sklad EKSRP

Ime operacije: STARTUP SAŠA –
spodbujanje podjetništva v SAŠA regiji
Prijavitelj: SAŠA Inkubator d.o.o.
Potrjena sredstva
s strani LAS:
58.204,09 €
Spletna stran: Povezava
Status: Zaključena
Ime operacije: Jejmo lokalno – povečanje stopnje
prehranske samooskrbe v SAŠA regiji:
vzpostavitev tržnih poti
Prijavitelj: Ljudska univerza Velenje
Potrjena sredstva
s strani LAS:
41.795,91 €
Spletna stran: Povezava
Status: Zaključena
Ime operacije: Čarobnost podeželja Šaleške doline
Prijavitelj: Zavod za turizem Šaleške doline
Potrjena sredstva
s strani LAS:
57.823,17 €
Spletna stran: Povezava
Status: Zaključena
Ime operacije: Športno igrišče Lajše
Prijavitelj: Občina Šoštanj
Potrjena sredstva
s strani LAS:
92.176,83 €
Spletna stran: Povezava
Status: Zaključena
Ime operacije: Turizem SAŠA
Prijavitelj: Razvojna agencija SAŠA d.o.o.
Potrjena sredstva
s strani LAS:
97.183,05 €
Spletna stran: Povezava
Status: Zaključena
Ime operacije: Jejmo lokalno – povečanje stopnje
prehranske samooskrbe v SAŠA regiji:
ozaveščanje javnosti
Prijavitelj: Ljudska univerza Velenje
Potrjena sredstva
s strani LAS:
29.999,20 €
Spletna stran: Povezava
Status: Zaključena

1. Javni poziv, sklad ESRR

Ime operacije: Mreža zdravo z naravo
Prijavitelj: Ekološko hortikulturno društvo
Mozirski gaj Mozirje
Potrjena sredstva
s strani LAS:
29.132,80 €
Spletna stran: Povezava
Status: Zaključena
Ime operacije: LKomp – Program krepitve kompetenc
članov mreže mikro/ malih proizvajalcev
lesnih izdelkov za šport/ rekreacijo,
zabavo in igro ter turističnih spominkov
v ZSŠD
Prijavitelj: Občina Nazarje
Potrjena sredstva
s strani LAS:
29.072,93 €
Spletna stran: Povezava
Status: Zaključena
Ime operacije: Ustavi – poženi – prihrani –
o(b)stani
Prijavitelj: Občina Solčava
Potrjena sredstva
s strani LAS:
Občina Solčava
Spletna stran: /
Status: Zaključena
Ime operacije: MOD občina – Moderno obnovljena
kulturna dediščina, Stavba Občine Ljubno
Prijavitelj: Občina Ljubno
Potrjena sredstva
s strani LAS:
54.120,08 €
Spletna stran: Povezava
Status: Zaključena

2. Javni poziv, sklad EKSRP

Ime operacije: Priložnost na pragu – z
lastnim potencialom do
poslovnega uspeha
Prijavitelj: Center Rinka
Potrjena sredstva
s strani LAS:
39.081,77 €
Spletna stran: Povezava
Status: V izvajanju
Ime operacije: Center za gorski les
Prijavitelj: Gorski les, Alojz Lipnik s.p.
Potrjena sredstva
s strani LAS:
99.999,50 €
Spletna stran: /
Status: V izvajanju
Ime operacije: Martinov svet – vstopnica SAŠA
regije
Prijavitelj: Občina Šmartno ob Paki
Potrjena sredstva
s strani LAS:
70.769,82 €
Spletna stran: Povezava
Status: V izvajanju
Ime operacije: Velnes za zdravo življenje v
naročju Alp
Prijavitelj: Plesnik d.o.o.
Potrjena sredstva
s strani LAS:
17.190,47 €
Spletna stran: Povezava
Status: Zaključena
Ime operacije: Nadgradnja adrenalinskega
družinskega izziva
Prijavitelj: Kamp Menina d.o.o.
Potrjena sredstva
s strani LAS:
37.023,93 €
Spletna stran: Povezava
Status: Zaključena
Ime operacije: Trajnostno zagotavljanje endogenih
vodnih virov – Žegnan studenec
Prijavitelj: Občina Rečica ob Savinji
Potrjena sredstva
s strani LAS:
55.201,85 €
Spletna stran: Povezava
Status: Zaključena
Ime operacije: Medgeneracijsko središče SAŠA
»Generacije pod krošnjo«
Prijavitelj: Ljudska univerza Velenje
Potrjena sredstva
s strani LAS:
99.594,15 €
Spletna stran: Povezava
Status: V izvajanju

2. Javni poziv, sklad ESRR

Ime operacije: VPI_LES – Virtualni poslovni
inkubator za inovativne lesne izdelke
in tehnologije
Prijavitelj: Občina Nazarje
Potrjena sredstva
s strani LAS:
86.387,31 €
Spletna stran: Povezava
Status: Zaključena
Ime operacije: Soustvarjamo teame
za prihodnost
Prijavitelj: Zavod Emendo Gavce
Potrjena sredstva
s strani LAS:
19.999,71 €
Spletna stran: /
Status: Zaključena
Ime operacije: MIKRO LESNA MREŽA –
Razvojno-promocijska mreža mikro
proizvajalcev lesnih izdelkov za zabavo,
rekreacijo/ šport in turizem v SAŠA regiji
Prijavitelj: Občina Nazarje
Potrjena sredstva
s strani LAS:
16.844,80 €
Spletna stran: Povezava
Status: Zaključena
Ime operacije: Zeleno za zeleno: vzpostavitev
zelenih delovnih mest
na področju zeliščarstva
Prijavitelj: Zavod Mesto na vasi
Potrjena sredstva
s strani LAS:
41.952,44 €
Spletna stran: /
Status: Zaključena
Ime operacije: Ženskam moč, mladim pogum:
za večjo vključenost žensk in mladih
Prijavitelj: Anaji d.o.o.
Potrjena sredstva
s strani LAS:
31.440,00 €
Spletna stran: /
Status: Zaključena
Ime operacije: Socialna varnost ali boljše bivanje za vse
Prijavitelj: RC KoSoP so.p.
Potrjena sredstva
s strani LAS:
53.406,40 €
Spletna stran: /
Status: Odstop od pogodbe

3. javni poziv, sklad ESRR

Ime operacije: Zelena Rezidenca
Prijavitelj: Občina Gornji Grad
Potrjena sredstva
s strani LAS:
97.200,18€
Status: V izvajanju
Ime operacije: Energija: iz modre preteklosti
v zeleno sedanjost
Prijavitelj: Občina Rečica ob Savinji
Potrjena sredstva
s strani LAS:
60.471,02€
Status: V izvajanju
Ime operacije: Povezujmo se: skrbimo za naravo,
kulturo in našo infrastrukturo
Prijavitelj: Občina Nazarje
Potrjena sredstva
s strani LAS:
101.472,66€
Status: V izvajanju
Ime operacije: Razvoj prve pametne podeželske
učilnice v Sloveniji s pilotnim razvojem
sodobnega izobraževalnega programa
o turizmu in o varstvu okolja
in ohranjanju narave
Prijavitelj: Andragoški zavod
Ljudska univerza Velenje
Potrjena sredstva
s strani LAS:
123.785,55€
Status: V izvajanju
Ime operacije: Vzpostavitev mreže brezplačnih
prevozov za socialno ogrožene skupine
in socialne medgeneracijske mreže
e – mobilnosti
Prijavitelj: Občina Gornji Grad
Potrjena sredstva
s strani LAS:
100.000,00€
Status: V izvajanju

3. javni poziv, sklad EKSRP

Ime operacije: Vzpostavitev športno rekreacijske
infrastrukture in turističnega programa
za aktiven in kakovosten jutri
Prijavitelj: Center Rinka, zavod za turizem in
trajnostni razvoj Solčavskega
Potrjena sredstva
s strani LAS:
100.131,19€
Status: V izvajanju
Ime operacije: Kulinarična izobraževanja za mlade
za popestritev turistične ponudbe
v Savinjsko – Šaleški regiji
Prijavitelj: Razvojna agencija
Savinjsko – Šaleške regije d.o.o.
Potrjena sredstva
s strani LAS:
46.449,57€
Status: V izvajanju
Ime operacije: Znanje in prenos kulturne dediščine
na mlade
Prijavitelj: PROJEKT PRO, turizem in projekti d.o.o.
Potrjena sredstva
s strani LAS:
3.550,43
Status: Odstop od izvedbe