Naslov operacije: Povezujmo se
Akronim: Povezujmo se

Prijavitelj operacije: Občina Nazarje
Partnerji operacije: Občina Mozirje, Občina Ljubno, Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Kulturno posvetno društvo Jurij, Projekt PRO, turizem in projekti d.o.o.

Obdobje izvajanja: oktober 2020 – december 2021
Vrednost operacije: 167.022,10 EUR z DDV
Celotna vrednost:
138.255,82 EUR brez DDV
Sredstva ESRR:
101.472,66 EUR
Lastna sredstva:
65.549,44 EUR

Opis:

Operacija Povezujmo se predstavlja primer vzpostavitve pogojev novega produkta, kjer združuje same občine in prebivalce. Okolju prijazna naložba KD Mozirje in Ljubno ter Jakijeve hiše v Nazarjah bo omogočila izvedbo izobraževanj za ranljive skupine, zraven pa pripomogla k uporabi lesenega materiala ter energetski učinkovitosti objekta (Jakijeve hiše). Že sam naslov nam pove, da želimo združiti prebivalce LAS okolja in turizmu omogočiti ogled kultnih in izobraževalnih programov.

Namen operacije je z opremo, menjavo oken in razsvetljavo obnoviti obstoječo infrastrukturo ter jo ponuditi lokalnim prebivalcem območja LAS. V njih se bodo izvajala izobraževanja za ranljive skupine: mlade z terciarno izobrazbo, ki ne najdejo službe in tiste, ki so že več kot 24 mesecev na zavodu za zaposlovanje, ter za starejše in oskrbovalke. Na razpolago bo več tem izobraževanj: samooskrba, računalniška pismenost, varovanje okolja in ohranjanje naravne ter energetske učinkovitosti, lutkovna predstava in razstava. Vse to združuje tudi partnerje, vsak z svojo aktivnostjo prispeva k izvedbi projekta.

CILJI:

  • z naravnim materialom lesom opremiti Kulturni dom Ljubno in Mozirje;
  • menjava oken na Jakijevi hiši;
  • nakup in montaža nove razsvetljave v Kulturnem domu Mozirje;
  • združevanje ranljivih skupin;
  • medgeneracijsko povezovanje, ogled razstav, predstav in obisk izobraževanj