Naslov operacije: Vzpostavitev športno rekreacijske infrastrukture in turističnega programa za aktiven in kakovosten jutri
Akronim:
Zamigaj, zadihaj in uživaj

Prijavitelj operacije: Center Rinka, zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega
Partnerji operacije:
Občina Luče; Dolina avantur, organizacija športnih aktivnosti d.o.o.; Društvo upokojencev Luče

Obdobje izvajanja: november 2020 – junij 2024

Vrednost operacije: 150.663,72 EUR z DDV
Celotna vrednost:
129.556,39 EUR brez DDV
Sredstva ESRR:
101.131,19 EUR
Lastna sredstva:
49.532,53 EUR

Opis:

Operacija ˝Zamigaj, zadihaj in uživaj˝ je partnerska operacija med Centrom Rinka, zavodom za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega, Občino Luče, Dolino avantur d. o. o. in Društvom upokojencev Luče. Glavni namen operacije je pridobitev novih rekreacijskih površin za prebivalstvi ožjega in širšega območja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter obenem obiskovalcev iz tujine in Slovenije. V okviru operacije bosta urejena zunanji vadbeni park in notranji fitnes na galeriji nove Športne dvorane Luče. Obnovljena bo tudi pohodna pešpot Igla-Rjavčeva jama, ki bo služila tako lokalnemu prebivalstvu za vsakodnevne sprehode, kot turistom pri rekreativnem preživljanju prostega časa na območju. Na urejenih površinah bodo tekom operacije izvedene različne aktivnosti, od vodenih vadb do študijskih tur, preko katerih bo lokalno prebivalstvo spoznalo njihov namen. Za turiste bo pripravljen tudi turistični program, ki bo povezal različne deležnike iz lokalnega okolja. Sama operacija se ne bo posvetila le področju turizma ampak tudi lesa in prehranske samooskrbe. Za ureditev pohodne poti bodo uporabljeni izključno lokalni materiali, še posebej les, ki ga na tem območju ne manjka, obenem pa njegova kvaliteta zagotavlja trajnost obnovljene infrastrukture. Turistični program bo vključeval tudi lokalne ponudnike, ki bodo s svojo ponudbo domačih kulinaričnih izdelkov predstavljali dodatno ponudbo obiskovalcem, ter obenem predstavile kulinarične posebnosti območja.

Pomemben pa je predvsem družbeni vidik operacije, saj bo vzpostavitev obeh rekreacijskih površin spodbudila k medgeneracijskemu sodelovanju oziroma druženju in prenašanju znanj iz mlajših na starejše. Pri tem se ne bo pozabilo na ranljive skupine, od priprave vodenih vadb za starejše, do dostopnosti obeh lokacij, ter primernih naprav za invalide.

CILJI:

  • preko naložb in izvedenih aktivnosti pridobiti dodatne rekreacijske površine;
  • ustvariti možnost za kvalitetno preživljanje prostega časa;
  • medsebojno povezovanje in povečanje zavedanja o zdravem življenjskem slogu.