Naslov operacije: Kulinarična izobraževanja za mlade za popestritev turistične ponudbe v Savinjsko – Šaleški regiji
Akronim: KUL SAŠA

Prijavitelj operacije: Razvojna agencija Savinjsko Šaleške regije d.o.o.
Partnerji operacije: Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki; HLT, montažne gradnje in hoteli d.o.o.

Obdobje izvajanja: januar 2021 – april 2023

Vrednost operacije: 61.071,75 EUR z DDV
Celotna vrednost: 58.846,55 EUR brez DDV
Sredstva EKSRP:
46.449,57 EUR
Lastna sredstva:
14.622,18 EUR

Opis:

Na območju Savinjsko – Šaleške regije, se mladi premalo vključujejo v razvoj turističnega gospodarstva, predvsem ni posebnega navdušenja v gostinstvu, ki je za preživetje turističnega gospodarstva bistveno. Mladi se zaradi pomanjkanja priložnosti v lokalnem okolju iz katerega izhajajo, ne vračajo. Tisti, ki ostajajo doma  na npr. turistični kmetiji, pa nimajo priložnosti razvijati svojih kulinaričnih veščin, ki bi bile še kako nujno potrebne za popestritev tradicionalne kulinarične ponudbe. Vsak dan lahko preko televizije pogledamo, kako je kulinarika med mladimi vedno bolj priljubljena, zato si želimo, da bi bilo temu tako tudi v SAŠA regiji.
Razlog za izvajanje operacije na območju je tudi ta, da je bil v SAŠA regiji turizem prepoznan kot ena najpomembnejših razvojnih priložnosti, tako je RA SAŠA začela izvajati na področju turizma projekte, ki bi omogočili večjo konkurenčnost in večjo pestrost turistične ponudbe na območju. Preko projekta bo mladim ponujena priložnost za kulinarična izobraževanja s pridobljenim certifikatom na atraktiven način.
Namen projekta je kulinarično izobraziti mlade, ženske in druge interesente za popestritev turistične ponudbe v Savinjsko – Šaleški regiji s poudarkom na tradicionalni kulinariki. Namen je oživeti tradicionalno kulinariko in z njo popestriti prireditve, dogodke in predvsem turistično ponudbo.

CILJI:

  • izboljšati znanje in spretnosti na področju kulinarike mladih, žensk in ostalih interesentov za vključitev na trg dela,
  • popestriti turistično ponudbo s tradicionalno kulinariko (razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike pri turističnih ponudnikih in gostincih),
  • popestriti tradicionalne prireditve, dogodke ob predsedovanju in ob nazivu Evropska gastronomska regija s tradicionalno kulinariko in s tem promocijo lokalnih naravnih virov (spodbuditi človeške potenciale za nova delovna mesta, razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike, izboljšati socialno mrežo).
  • spodbuditi poklic v gostinstvu (spodbuditi človeške potenciale za nova delovna mesta),
  • izboljšati vključenost mladih in žensk v vsakdanje življenje (izboljšati socialno mrežo),
  • povečati ozaveščanje o pomenu ohranjanja narave in naravnih danosti za lokalno preskrbo, ki jo potrebuje razvoj tradicionalne kulinarike (ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov).