Potrjena Strategija lokalnega razvoja do leta 2027

  • ponedeljek, 5 februarja, 2024

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je v mesecu januarju 2024 prejel odločbo o potrditvi Strategije lokalnega razvoja do leta 2027.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo 37 odločb o potrditvi strategij lokalnega razvoja in lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa LEADER/CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Odobrene strategije (SLR) so podlaga za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD dveh skladov – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj na območju posamezne lokalno akcijske skupine.

SKP – potrditev strategij lokalnega razvoja

Veselimo se soustvarjanja novih uspešnih zgodb tudi v novem programskem obdobju!