Osnovne informacije

Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline deluje na podlagi Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Organi LAS so sestavljeni iz Upravnega odbora , Nadzornega odbora, Skupščine, Ocenjevalne komisije, Podpredsednika in Predsednika.

Skupščina LAS ZSŠD je najvišji organ LAS in jo sestavlja vseh 98 partnerjev. Najpomembnejše naloge Skupščine so, da sodeluje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja in jo tudi potrdi, ter, da sprejema druge splošne akte LAS, ki so potrebni za njeno delovanje.

Upravni odbor LAS ZSŠD je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ, ki ga sestavljajo 4 predstavniki javnega sektorja, 4 predstavniki ekonomskega sektorja in 4 predstavniki zasebnega sektorja.

Sestava upravnega odbora:

 • Anton Špeh, predsednik LAS

 • Janko Kopušar, podpredsednik LAS

 • Franjo Naraločnik

 • Mateja Brlec Suhodolnik

 • Barbara Kelher

 • Sonja Strgar

 • Biljana Škarja

 • Marjeta Jeraj
 • Selma Filipančič

 • Brigita Gorjup

 • Tilen Marolt

 • Franc Šmerc

Nadzorni odbor LAS ZSŠD sestavljajo po en predstavnik javnega sektorja, en predstavnik zasebnega sektorja in en predstavnik ekonomskega sektorja.

Sestava nadzornega odbora:

 • Janja Praznik

 • Mojca Kodrič
 • Tatjana Štancar Poprask

Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Novice o LAS ZSŠD:

Kako in kdaj bo mogoče koristiti sredstva LEADER v novi perspektivi. 

Povezovanje in sodelovanje eden od pogoje za možnost črpanja sredstev.

Priprava strategije lokalnega razvoja 2021 – 2027

 

 

Osebna izkaznica LAS

Naziv LAS

Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Naslov LAS

Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji

Naslov varnega elektronskega predala

Spletna stran LAS

Predsednik LAS

Predsednik: Anton Špeh
Podpredsednik: Janko Kopušar

Vodilni partner LAS

Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma

Naslov vodilnega partnerja LAS

Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji

Številka transakcijskega računa LAS

SI56 1910 0001 1333 534, Deželna banka Slovenije d.d.

Velikost območja LAS

707 km2

Število prebivalcev LAS

62 174 prebivalcev (stanje na dan 1.1.2022)

Število občin

10 občin

Vključene občine

Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, MO Velenje

Problemsko območje ali območje ZTNP-1

DA         NE

Kohezijska regija

Vzhodna kohezijska regija

SLR bo financirana

EKSRP          ESRR          ESPR

Datum ustanovitve lokalnega partnerstva

3. 12. 2015

Število članov LAS

98