Območje LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Območje LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline zajema območje dveh dolin, Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Zajema občine Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Nazarje, Mozirje, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestno občino Velenje in meri 707km2. Tako Šaleško kot tudi Zgornjo Savinjsko dolino je skozi leta oblikovala reka, kar je vidno v nekaterih skupnih značilnostih. Povsod govorimo o dolini, katero obrobljajo planote, hribovja in gorovja, le da Zgornja Savinjska dolina leži na višjih nadmorskih višinah.
Območje LAS šteje 62.174 prebivalcev, od tega brez mestnega dela občine Velenje 36.778 prebivalcev.

Šaleška dolina se je preoblikovala iz pretežno agrarne v izrazito industrijsko pokrajino, tako po funkciji kot po videzu, Zgornja Savinjska dolina pa je ohranila agrarno pokrajino. Kljub razvoju industrije, ki je na območju pomemben zaposlovalec, se je do določene mere ohranilo kmetijstvo, ki daje tipičen izgled dolini.

Območje je bogato z naravno in kulturno dediščino, kar je pomembno pri razvoju turizma, predvsem na podeželju, kjer so ohranjeni stari običaji, znanja in tradicije. Najpomembnejše naravne vrednote v Zgornji Savinjski dolini so Logarska dolina, Matkov kot, Robanov kot, Krajinski park Golte,…. Tudi v Šaleški dolini se nahaja kar nekaj naravnih vrednot, ki so pomembne za celotno območje LAS ZSŠD, kot so Smrekovec, Velunja peč, Škalske ugreznine, Vranja peč, Arnejčev slap, idr.