Povabilo v partnerstvo LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v programskem obdobju  2023 – 2027

23.12.2022 je bil v Uradnem listu RS št. 161 objavljen javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027 ter Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027. Obstoječi LAS ima možnost, da nadaljuje delovanje do leta 2027 po obstoječi pogodbi ali pa se LAS ustanovi na novo.

Člani upravnega odbora LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline so na 25. seji upravnega odbora sprejeli sklep, da obstoječe partnerstvo nadaljuje z delom tudi v programskem obdobju do leta 2027.

Dne 20.2.2023 je bila na skupščini LAS podpisana sprememba pogodbe o ustanovitvi partnerstva LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline z dne 3.12.2015 s katero se nadaljuje delo LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v programskem obdobju do leta 2027.

Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki deluje na območju občin Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Nazarje, Mozirje, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestna občina Velenje, vabi vse zainteresirane, da se z izpolnjeno izjavo o nameri za vstop v pogodbeno partnerstvo pridružite.

Podpisano izjavo za namero za vstop v partnerstvo, oddajte osebno ali pošljite po pošti na naslov LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji ali po elektronski pošti na info@zavod-savinja.si. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 03/838 10 78 ali pišete na elektronski naslov info@zavod-savinja.si (vodilni partner LAS).