Dokumenti

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je skupaj z vodilnim partnerjem, Savinjo, zavodom za razvoj podeželja in turizma pripravil Strategijo lokalnega razvoja za LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline za programsko obdobje 2021-2027 za izvajanje instrumenta LEADER/CLLD.

Na območju LAS imamo veliko uveljavljenega znanja, kvalitetnih človeških virov, sposobnosti posameznikov in prav zaradi tega želimo ohraniti identiteto območja in tukaj živečih ljudi ter njihovih običajev, navad. Nadgradili bomo tradicijo naših prednikov z izboljšanjem gospodarskih, socialnih in okoljskih izzivov ter uporabo inovativnih rešitev in digitalnih tehnologij. Na ta način bomo celostno pristopili k razvoju podeželja vse z namenom izboljšanja višje kakovosti življenja na podeželju.

Osnovni moto Lokalne razvojne strategije LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je ohranitev vitalnega, poseljenega podeželja, ki omogoča kakovostno bivanje tukaj živečih ljudi in z inovativnimi rešitvami izboljšuje gospodarske, socialne in okoljske izzive našim zanamcem.

Dne 30.1.2024 je bila potrjena Strategija lokalnega razvoja, ki je objavljena v nadaljevanju.

Strategijo lokalnega razvoja LAS ZSŠD in ostale dokumente potrebne za delovanje LAS najdete spodaj:

Strategija lokalnega razvoja LAS

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov in o izboru operacij za izvajanje SLR LAS ZSŠD Zgornje Savinjske in Šaleške doline (v pripravi)

Poslovnik o delu ocenjevalne komisije (v pripravi)

Poslovnik o delu Skupščine LAS ZSŠD

Poslovnik o delu Upravnega, Nadzornega odbora, Predsednika in Podpredsednika LAS ZSŠD