LAS – Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline vse zainteresirane vabi k sodelovanju za ustanovitev Lokalne akcijske skupine (LAS), ki bo ustanovljena z namenom izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), za programsko obdobje 2014 – 2020. LAS je bil v preteklem programskem obdobju organiziran kot društvo za potrebe črpanja sredstev LEADER. V letu 2015 se bodo v skladu z Lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost (Uredbo CLLD) vse lokalne akcijske skupine po Sloveniji vzpostavljale na novo kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na izbranem območju, kar pomeni, da bo LAS ustanovljen na podlagi zavezujoče pogodbe med partnerji.

Vabimo vas, da postanete partner LAS v programskem obdobju 2014-2020 in najkasneje do 22. junija 2015 na naslov Zavoda Savinja, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji, posredujete izpolnjeno izjavo o nameri za vstop v pogodbeno partnerstvo.

Javni poziv za vstop v partnerstvo
Izjava o nameri za vstop v pogodbeno partnerstvo
Projektni predlog