Vse partnerje LAS ZSŠD vabimo na Ustanovno skupščino partnerjev LAS, ki bo v četrtek, 3.12.2015 v prostorih Gradu Vrbovec, Nazarje.

Dnevni red seje je napisan v vabilu (v prilogi).

Vabilo na Ustanovno skupščino