Vse zainteresirane obveščamo, da se je upravni odbor LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline na 5. korespondenčni seji odločil za podaljšanje roka za oddajo vlog na 1. javni poziv LAS ZSŠD za sklada EKSRP in ESRR. Novi rok za prijavo operacij je četrtek, 29.6.2017. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS ZSŠD, Foršt 51, Ljubno ob Savinji do 29.6.2017 ali osebno dostaviti pri vodilnem partnerju LAS na naslov Zavod Savinja, Foršt 51, Ljubno ob Savinji, do 29.6.2017, do 12.00 ure.

Ob podaljšanju roka za oddajo se podaljša tudi rok za vprašanja, in sicer do ponedeljka, 26.6.2017.