Člane upravnega in nadzornega odbora LAS ZSŠD vabimo na 2. sejo, ki bo v petek, dne 8. januarja 2016 ob 8.30 uri v prostorih Zavoda Savinja, Foršt 51, Ljubno ob Savinji.

Dnevni red seje je napisan v vabilu (v prilogi).

Vabilo na 2. sejo Upravnega odbora LAS