Člane Upravnega in nadzornega obora LAS ZSŠD vabimo na 1. sejo, ki bo v petek, dne 18. decembra 2015 ob 11.00 uri na sedežu Zavoda Savinja, Foršt 51, Ljubno ob Savinji.

Dnevni red seje je napisan v vabilu (priloga).

Vabilo na 1. sejo Upravnega odbora LAS