Vse partnerje Skupščine LAS ZSŠD vabimo na 2. sejo, ki bo v sredo, 27.1.2016 ob 13.00 uri, v prostorih Gradu vrbovec, Nazarje.

Dnevni red seje je napisan v vabilu (v prilogi).

Vabilo na 2. sejo Skupščine LAS