Naslov operacije: VPI_LES – Virtualni poslovni inkubator za inovativne lesene izdelke in tehnologije

Akronim: VPI_LES

Prijavitelj operacije: Občina Nazarje

Partnerji operacije:

  • Saša inkubator, družba za podjetništvo in poslovno sodelovanje d.o.o.,
  • Savinjsko – Šaleška gospodarska zbornica,
  • Občina Gornji Grad

Obdobje izvajanja: april 2019 – maj 2020

Celotna vrednost: 144.557,73 €

Sredstva ESRR: 86.387,30 €

Lastna sredstva: 58.170,43 €

Opis:

Lesna proizvodnja ima v Zgornje Savinjski dolini zelo bogato tradicijo, vendar se kljub uspešnosti ni uspela prilagoditi novim pogojem. Kljub neuspehu pa še vedno delujejo nekateri posamezniki, ki pa imajo omejene možnosti za razvoj inovativnih in tržno zanimivih lesenih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Mladi izobraženi lesarji po študiju težko najdejo poslovno priložnost v domačem kraju. Projekt VPI_LES zagotavlja pogoje za inkubacijo na daljavo.

Inkubiranci lesne branže so deležni različnih svetovanj ter mentorstva pri pričetku poslovne poti oziroma pri uvajanju novih tehnologij, materialov, izdelkov ter poslovnih procesov. V sklopu operacije je bila vzpostavljena spletna stran, na kateri lahko svoje znanje nadgradijo tako uveljavljeni izdelovalci lesenih izdelkov kot tudi posamezniki, ki v dejavnost vstopajo kot začetniki.

Več informacij o projektu najdete na spletni strani TUKAJ.