Naslov operacije: Soustvarjamo teame za prihodnost

Akronim: Teami za prihodnost

Prijavitelj operacije: Zavod za izobraževanje in razvoj storitvenega oblikovanja Emendo Gavce

Partnerji operacije:

  • SAŠA inkubator, družba za podjetniško in poslovno svetovanje,
  • Savinjsko – Šaleška gospodarska zbornica,
  • Občina Šoštanj

Obdobje izvajanja: marec 2019 – december 2019

Celotna vrednost: 26.171,14 €

Sredstva ESRR: 19.999,71 €

Lastna sredstva: 6.171,43 €

Opis:

Svet se hitro spreminja, zato so za uspešnost v prihodnosti pomembna nova znanja in veščine. Podjetjem je potrebno čim bolj skoncentrirano in na enem mestu omogočiti, da pridobijo ustrezna znanja in veščine. Zato se je  pri projektu Soustvarjamo teame za prihodnost razvil poseben progam za delo s podjetniki.

V sklopu operacije so bili izvedeni štirje dogodki: predstavitveni, dve delavnici skladno z moduloma ter zaključni dogodek, ki pa je zajemal prestavitev doseženih rezultatov ter doprinesel motivacijo za nadaljnje sodelovanje.

Več informacij o projektu najdete na spletni strani TUKAJ.