Vključevanje skupnosti v pripravo SLR do leta 2027

  • petek, 13 oktobra, 2023

Vodilni partner LAS je izvajal delavnice za potrebe priprave strategije lokalnega razvoja do leta 2027 od marca 2023 do junija 2023. Podrobnejša vsebina je bila razvidna iz Poročila o izvedenih delavnicah za pripravo SLR