Naslov operacije: Program krepitve kompetenc članov mreže mikro/malih proizvajalcev lesenih izdelkov za šport/rekreacijo, zabavo in igro ter turističnih spominkov v Zgornje Savinjski in Šaleški dolini

Akronim: LKomp

Prijavitelj operacije: Občina Nazarje

Partnerji operacije:

  • Občina Ljubno
  • Savinjsko Šaleška območna razvojna agencija d.o.o.

Obdobje izvajanja: junij 2018 – marec 2019

Celotna vrednost: 38.172,00 €

Sredstva ESRR: 29.072,93 €

Lastna sredstva: 9.099,07 €

Opis:

Temeljni cilji operacije LKomp je zagotoviti pogoje za dvig kompetenc bodočim in že delujočim podjetnikom. Operacija, ki je razdeljena na 2 fazi je v 1. fazi zagotovila pogoje za dvig kompetenc, v drugi fazi pa je sledil program za nadgradnjo kompetenc. Nadgradnja kompetenc poteka na daljavo s pomočjo e – izobraževanja. Program bodo izvajale ustrezne izobraževalne inštitucije, program pa bo sooblikovan s strani uglednih profesorjev in raziskovalcev lesarstva in oblikovanja ter srednje/višjih izobraževalnih ustanov sub – regije. Znanja  lahko udeleženci nadgradijo s pomočjo spletnega testiranja.

Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani TUKAJ.