Naslov operacije: Mreža Zdravo z naravo – združeni izvajalci vsebin terapij v naravi ob učinkovinah iz narave

Akronim: Mreža Zdravo z naravo

Prijavitelj operacije: Ekološko hortikulturno društvo Mozirski gaj Mozirje

Partnerji operacije: Naravno zdravilišče Topolšica

Obdobje izvajanja: april 2018 – oktober 2018

Celotna vrednost: 38.748,00 €

Sredstva ESRR: 29.132,80 €

Lastna sredstva: 9.615,20 €

Opis:

Operacija izrablja prepoznavnost Mozirskega gaja in skupaj s partnerji razvija in izvaja program rekreacije, sproščanja in zdravilnih terapij v naravnem okolju ob naravnih učinkovinah kot sta med in zdravilne rastline in sicer v primerni obliki/trajanju ter okvirih kupne moči obiskovalcev parka.  Operacija se je izvajala v dveh fazah. S prvo fazo so bile podrobno analizirane dobre prakse mreženja v EU prostoru, in sicer mreženja pri izvajanju turističnih in zdravstvenih vsebin. Poudarek je bil na povezovanju sektorja NVO kot so društva z gospodarsko dejavnostjo (npr. zdravilišča). Rezultat je bila predlagana oblika mreženja, ki je vodila do kooperativne oblike z vključevanjem tudi socialnega podjetništva. V drugi fazi pa je bilo težišče izvajanja na treh pilotnih vsebinah, kjer so se testno izvedli partnerji operacije. V okviru operacije so bile vzpostavljene tri različne terapije in sicer: FIZIO, APIO, HORTIO terapija.

Več informacij o projektu najdete na spletni strani TUKAJ.