Zapisniki sejskupščine
2021 – 2027

Zapisnik 13. seje skupščine LAS ZSŠD (Zapisnik ; vabilo)