Zapisniki sej skupščine
2021 – 2027

13. seja skupščine LAS ZSŠD (Zapisnik ; vabilo)

14. seja skupščine LAS ZSŠD (Zapisnik ; vabilo )

1. dopisna seja skupščine LAS ZSŠD (Zapisnik )

15. seja skupščine LAS ZSŠD (Zapisnik; vabilo)