Ureditev športnega igrišča z objektom za rekreacijo, turizem in prosti čas v zaselku Lajše pri Šoštanju

  • ponedeljek, 20 februarja, 2023

Naslov operacije: Ureditev športnega igrišča z objektom za rekreacijo, turizem in prosti čas v zaselku Lajše pri Šoštanju

Akronim: Športno igrišče Lajše

Prijavitelj operacije: Občina Šoštanj

Partnerji operacije: Športno društvo Lajše, Šaleški aeroklub, Turistično društvo Topolšica podeželje, Naravno zdravilišče Terme Topolšica

Obdobje izvajanja: 1.6.2018 – 30.9.2019

Vrednost operacije: 278.550,39 € z DDV

Celotna vrednost: 228.319,99 € brez DDV

Sredstva EKSRP: 92.164,34 €

Lastna sredstva: 186.386,05 €

Opis:

Širše območje zaselka Lajše pri Šoštanju, ki šteje že skoraj 100 stanovanjskih enot, ne premore urejenega prostora za druženje, igro in delovanje krajanov na športnem, kulturnem, mladinskem in drugih področjih. Ureditev območja bo pomagalo tudi pri povezanosti zaselka Lajše z letališčem in bližnjimi turističnimi lokacijami, kot so Terme Topolšica. Obenem bodo svoje prostore dobila delujoča športna, kulturna in turistična društva, kar predstavlja znatno lokalno življenjsko izboljšavo.

Na lokaciji je obstoječe asfaltirano nogometno igrišče in igrišče za odbojko, ki pa sta v zelo slabem stanju in praktično nista varna za uporabo. Zaradi izkazanega interesa lokalnega prebivalstva, lokalnih društev, s strani uporabnikov letališč in turistov s Term Topolšica se je Občina Šoštanj odločila za izgradnjo novega objekta in posodobitev obstoječih igrišč, ter ureditev okolice. Nov objekt bo omogočil druženje in izvedbo aktivnosti za starejše, za rekreativne in izobraževalne dejavnosti za zaposlene iz lokalnega gospodarskega okolja, izvedbo aktivnosti za mlade,…

Namen operacije je izgradnja novega objekta, ki bo v uporabi za vse starostne generacije, še posebej otrok, upokojencev in ranljivih skupin. Objekt vključuje dvorano, v kateri se lahko dejavnosti  izvajajo skozi celo leto. Z ureditvijo lokacije se bo rešil problem nesorazmerno razporejene turistične in rekreacijske infrastrukture. Cilj operacije je krajanom omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja in s tem boljših medsebojnih odnosov.

Več informacij o operaciji na spletni strani TUKAJ.