Turizem Savinjsko Šaleške regije

  • ponedeljek, 20 februarja, 2023

Naslov operacije: Turizem Savinjsko Šaleške doline

Akronim: Turizem SAŠA

Prijavitelj operacije: Razvojna agencija Savinjsko Šaleške regije d.o.o.

Partnerji operacije: Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma, Občina Nazarje, Občina Mozirje, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Rečica ob Savinji, Občina Solčava, Občina Gornji Grad, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj, MO Velenje, Terme Topolšica d.d., TD Mozirje

Obdobje izvajanja: 15.5.2018 – 31.3.2019

Vrednost operacije: 133.646,43 € z DDV

Celotna vrednost: 114.333,00 brez DDV

Sredstva EKSRP: 97.183,06 €

Lastna sredstva: 36.463,37 €

Opis:

Glavni namen predlagane operacije je v obliki ukrepa spodbujanja povezovanja ter mreženja na področju novih poslovno-trženjskih modelov ter podjetniških iniciativ, graditi, spodbuditi razvoj in podjetniško dinamiko v regiji ter na ta način okrepiti osnovno infrastrukturo ter osnovne storitve, posebej tudi z vidika gradnje vključujoče družbe ter skrbi za izboljšanje oziroma dvig kakovosti življenja prebivalcev regije. Preko oblikovanja novih programov in storitev ter preko zaposlitev želimo vključiti čim več oseb. Ključno področje, na katerega cilja operacije je turizem, ki je prepoznan kot neizkoriščen potencial oziroma priložnost v SLR. Operacija je zasnovana tako, da bo gradila na že obstoječih pobudah ter izkušnjah in vključuje vse ključne deležnike razvoja na področju turizma.

Specifični cilji in učinki operacije so:

  • Izdelati celostno analizo stanja, ki bo zajela celotno regijo ter ključne vidike vključujoče družbe v povezavi s turizmom ter zelenim/trajnostnim razvojem, ter tako dobiti dober vpogled, ki bo omogočal dobro pripravo razvojnih usmeritev
  • Preko izdelave strategije storitev in produktov ter trženjske strategije povečati vključenost ciljnih skupin
  • Preko izvedbe ključnih izdelkov, akcij ter izobraževanj dvigniti kakovost življenja, raven zaposlenosti ter hkrati tudi prepoznavnost regije

Predvideni rezultati so:

  • Izdelana analiza stanj
  • Izdelani strategiji razvoj in trženja z izvedenimi delavnicami ter priročnikom
  • Razvite turistične storitve skupaj s promocijskimi gradivi ter akcijami
  • Izobraževanja in delavnice za večjo vključenost
  • Razvoj turizma in mreženja
  • Izvedene dejavnosti informiranja in obveščanja o operaciji

Več informacij o operaciji na spletni strani TUKAJ.