TUKAJ.SI – energetsko varčen TIC in okolju prijazen turizem

  • ponedeljek, 20 februarja, 2023

Naslov operacije: TUKAJ.SI – energetsko varčen TIC in okolju prijazen turizem

Akronim: TUKAJ.SI

Prijavitelj operacije: Občina Mozirje

Partnerji operacije:

  • Finančni partner: Občina Ljubno
  • Vsebinski partnerji: Občina Rečica ob Savinji, Občina Gornji Grad, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj,  Mestna občina Velenje, Občina Luče

Obdobje izvajanja: 21.5.2018 – 30.6.2019, podaljšano do 15.10.2019

Vrednost operacije: 164.873,58 € z DDV

Celotna vrednost: 137.360,56 € brez DDV

Sredstva EKSRP: 101.372,09 €

Lastna sredstva: 63.501,49 €

Opis:

Operacija ˝TUKAJ.SI˝ predstavlja projekt vzpostavitve novega produkta ˝okolju prijazen turizem SAŠA regije˝, ki bo izhajal iz novo zgrajenega turistično-informacijskega centra (TIC) v Mozirju. Operacija vključuje  naložbo gradnje energetsko-varčnega objekta, s katerim se bo izkoristilo izredno pomembno lokacijo, mimo katere se, po ocenah, letno prepelje 150.000 turistov. Namen operacije je koristiti prednosti ohranjenega okolja v prid razvoja okolju prijaznega turizma ter izkoristiti strateško lokacijo v Mozirju za vzpostavitev TIC-a, ki bo prinašal koristi celotni SAŠA regiji. Prijavitelj je Občina Mozirje, ki želi spodbuditi povezovanje v promociji in trženju turistične ponudbe. Dodaten finančni partner je Občina Ljubno, ki preko operacije vzpostavlja e-polnilnico za kolesa in se tako pridružuje aktivnostim okolju prijaznega turizma.

Cilji operacije so torej: postavitev manjšega energetsko varčnega objekta, v katerem bo urejen TIC, vzpostavitev enega delovnega mesta, vzpostavitev dveh točk za napajanje e-prevoznih sredstev (na Ljubnem in v Mozirju), vzpostavitev točke za kolesarje z izposojo koles, oblikovanje produkta, ki bo spodbujal trajnostno mobilnost.

Več informacij o operaciji na spletni strani TUKAJ.