Trajnostno zagotavljanje endogenih vodnih virov – Žegnan studenec

  • ponedeljek, 20 februarja, 2023

Naslov operacije: Trajnostno zagotavljanje endogenih vodnih virov – Žegnan studenec

Akronim: Žegnan studenec

Prijavitelj operacije: Občina Rečica ob Savinji

Partnerji operacije: Visoka šola za varstvo okolja Velenje, Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje, Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Plastika Skaza d.o.o., Društvo prijateljev mladine Rečica ob Savinji

Obdobje izvajanja: 1.1.2019 – 30.6.2020

Vrednost operacije: 70.969,76 € z DDV

Celotna vrednost: 69.655,57 € brez DDV

Sredstva EKSRP: 55.201,85 €

Lastna sredstva: 15.767,91 €

Opis:

Že desetletja potekajo prizadevanja, da se usposobi, poleg obstoječega Letošča, še dodatni vodni vir pitne vode na območju občine Rečica ob Savinji. Žegnan studenec in Župnekovo žrelo sta v preteklosti že napajala določena naselja v občini, a se je izkazalo, da nista zanesljiva. Preko operacije se bo z raziskavo raziskalo ustreznost Žegnanega studenca in zalednih vodnih virov za pitje, s čimer se posledično rešuje problem enega samega vira pitne vode za območje štirih občin (Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno). Usposobljenost rezervnega vodnega vira je z vidika ekonomičnosti in okoljske vzdržnosti veliko bolj ustrezen, saj glavni rezervoar polni gravitacijsko in prečrpavanje ni potrebno. Operacije je še posebej pomembna v času segrevanja ozračja in hitrih vremenskih sprememb, ki povzročajo daljša sušna in padavinska obdobja. Pomembna je za zagotavljanje pitne vode, kot za vodooskrbo kmetij, ki posledično zanesljiveje pridelujejo hrano.

Preko operacije bo izvedena analiza obstoječe oskrbe in virov pitne vode, analizirane bodo lastnosti vodnega vira, preko bioloških in kemičnih raziskav. Pomemben del predstavlja ozaveščanje prebivalcev, preko delavnic in predavanj, razvit pa bo tudi inovativen produkt, in sicer lonček iz biomateriala, ter promocijske aktivnosti.

Več informacij o operaciji na spletni strani TUKAJ.