Svetovni dan rek

  • nedelja, 24 septembra, 2023
Ali veste, da človek uporablja manj kot 1% vse razpoložljive vode na planetu? 
Kljub temu, da se zdi, da ima naš planet vode v izobilju, pa jo je v resnici na voljo manj kot 1 odstotek za človekovo uporabo. To je voda v jezerih, rekah, zbiralnikih in tistih podzemnih virih, ki so dovolj plitki, da jih lahko črpamo. Preostalo pa je slana morska voda ali sladka voda, zamrznjena v polarnih ledenih pokrovih ali kot vlaga v tleh ali pa leži v globokih podzemnih vodonosnikih. 
Kljub temu, da vodni cikel nenehno vrača vodo na Zemljo, se ta ne vrača vedno na isto mesto ali v enaki količini in kakovosti. S tem razlogom je velikemu številu svetovnega prebivalstva dostop do čiste in varne pitne vode omejen, zato je pomembno, da vodne vire uporabljamo varčno in odgovorno.
Vsako četrto nedeljo v mesecu septembru obeležujemo svetovni dan rek, preko katerega si prizadevamo povečati ozaveščenost javnosti ter spodbujati boljše upravljanje rek po vsem svetu. Reke predstavljajo vir pitne vode, zato moramo z njimi upravljati na trajnosten način. 
 
Projekt Eko gajbico, prosim! je nastal s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovorna Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.