Svetovni dan mokrišč

  • četrtek, 2 februarja, 2023

Ali veste, da mokrišča prekrivajo manj kot 5 % ozemlja Slovenije, vendar so izredno pomembna za ohranjanje narave, za oskrbo s pitno vodo in za biotsko raznovrstnost?

Ker je danes svetovni dan mokrišč, je dobro, da se spomnimo nanje. Ločimo naravna in umetna mokrišča, lahko pa so preplavljena s površinsko ali podzemno vodo. Predstavljajo življenjski prostor rastlinskim in živalskim vrstam, ki za razvoj potrebujejo občasno ali stalno mokro okolje. Obenem pa so tudi vir dobrin, imajo blagodejni vpliv na mikroklimo, ter kot naravni vodni zadrževalniki lahko preprečujejo poplave.

V Sloveniji imajo status mednarodno pomembnih mokrišč Sečoveljske soline, Škocjanske jame in Cerkniško jezero z okolico. Številna druga mokrišča pa imajo naravovarstveni status, vendar le-tega ne upoštevamo in jih uničujemo.

Od leta 1700 naprej smo na svetovni ravni izgubili kar 90 % mokrišč, vodne vire pa ogrožajo onesnaževanja, gradnja rečnih kanalov, rast prebivalstva, urbanizacija… Zaradi pomembne vloge mokrišč moramo spodbujati ukrepe za njihovo obnovo, ter preprečiti njihovo uničevanje.

Ozaveščanje se izvaja v sklopu projekta Eko gajbico, prosim!