Strokovna ekskurzija LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline na Primorskem

  • torek, 5 decembra, 2023

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline počasi zaključuje svoje aktivnosti v programskem obdobju 2014-2023, zato je padla odločitev, da leto 2023 zaključimo s strokovno ekskurzijo LAS, in sicer na območje prijateljskega LAS-a, LAS Istra, ki zajema območje občin Ankarana, Izole, Pirana in Mestne občine Koper. Namen strokovne ekskurzije je bil ogledati si primere dobrih praks, ki so pri njih nastale preko sredstev instrumenta CLLD v programskem obdobju 2014-2023, ter pridobiti nove ideje in izkušnje.

Dan se je pričel v Občini Ankaran, kjer nas je pozdravil Denis Goja, član upravnega odbora LAS Istra in Bojan Mevlja, direktor vodilnega partnerja LAS. Kot prvega smo si ogledali rezultate projekta ˝Čez slani travnik˝, v katerem je Občina Ankaran zgradila in uredila obalno pešpot med naseljem Ankaran in ŠRP Sv. Katarina. Poleg poti so uredili tudi telovadnico na prostem, postavili javno razsvetljavo in urbano opremo, ter učno pot, ki izobražuje o pomembnosti mediteranskega travnika, za ohranitev biodiverzitete na tem območju. Takšen obsežen močvirski ekosistem je eden redkih na vzhodni jadranski obali, kjer uspevata tudi ogroženi rastlinski vrsti obmorskega lana in klasnate tavžentrože. Najdemo pa tudi trst, obmorsko nebino, obmorski oman, cornutijev trpotec in modrikasti pelin. Poleg bogatega rastlinja je območje bogato tudi z živalstvom, še posebej zanimiva sta veliki škurh in zelenonogi martinec, oba iz vrste pobrežnikov. Pot je poleg ohranitve naravnih vrednost povezala naselje Ankaran in območje ŠRP Sv. Katarina, ter zagotovila boljše pogoje za športnorekreacijske dejavnosti in medgeneracijsko druženje. Urejena pešpot predstavlja le manjši del mreže pešpoti v občini.

Pot nas je nato zanesla v Koper, v Središče Rotunda, kjer smo izvedli 15. sejo Skupščine LAS, na kateri so bili izvoljeni novi člani organov upravljanja, to je nadzorni in upravni odbor, ter predsednik in podpredsednik LAS. Imenovani so bili naslednji člani:

Predsednik LAS: Anton Špeh, Občina Gornji Grad

Podpredsednik LAS: Janko Kopušar, Občina Šmartno ob Paki

Upravni odbor: Anton Špeh, Občina Gornji Grad

Janko Kopušar, Občina Šmartno ob Paki

Franjo Naraločnik, Občina Ljubno

Mateja Brlec Suhodolnik, Občina Solčava

Selma Filipančič, Društvo NOVUS

Brigita Gorjup, Fundacija Sadni gozd

Tilen Marolt, Društvo podeželske mladine ZSD

Franc Šmerc, Čebelarska zveza SAŠA

Marjeta Jeraj, Alpe Adria Vita d.o.o.

Barbara Kelher, GAIA MAIA, turistična agencija d.o.o.

Sonja Strgar, NOEND, Sonja Strgar s.p.

Biljana Škarja, RA Savinjsko-Šaleške regije d.o.o.

 

Nadzorni odbor: Mojca Kodrič, Mestna občina Velenje

Tatjana Štancar Poprask, Ekološka kmetija Potočnik Poprask

Janja Praznik, APO Accounting d.o.o.

Po končani seji Skupščine LAS ZSŠD nam je vodilni partner LAS Istre predstavil njihovo delovanje v programskem obdobju 2014-2023. Nato pa je sledil ogled Centra ponovne uporabe CUP Izola, koncept katerega temelji na spodbujanju ponovne uporabe še uporabnih predmetov in zmanjšanju pretirane potrošnje ter količine odpadkov. Center je bil vzpostavljen preko LAS-ovega projekta.

Sledil je najbolj okusen del naše strokovne ekskurzije, in sicer izkustvo dveh projektov ˝Fini okusni lokalni proizvodi obale˝ in ˝Kulinarična ponudba lastne ribe in ekološke hrane na katamaranu˝. Domačini in upravičenci v obeh projektih so nam pripravili odlično pogostitev lokalnih dobrot na katamaranu, ki pa je zaradi vremena na žalost ostal zasidran ob pomolu, kar pa ni vplivalo na dobro voljo in potešitev naših brbončic.

Po pravi pojedini smo se odpravili v vas Šmarje, kjer nas je pozdravil predsednik LAS Istre, Andrej Medved in predstavil razvoj lokalne vasi, delovanje njihovega LAS-a, ter projekte, sofinancirane iz CLLD instrumenta. Za zaključek pa je sledil še ogled turistične vasice Padna, idilične vasice v piranskem zaledju, ki v mesecu aprilu organizira ˝Praznik olja in bledeža˝.

Polni novih idej in zagona smo se v večernih urah vrnili domov….