STARTUP SAŠA regija – spodbujanje podjetništva v SAŠA regiji

  • ponedeljek, 20 februarja, 2023

Naslov operacije: STARTUP SAŠA regija – spodbujanje podjetništva v SAŠA regiji

Akronim: STARTUP SAŠA

Prijavitelj operacije: SAŠA INKUBATOR, družba za podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.

Partnerji operacije: Klub podjetnikov SAŠA regije, Občina Ljubno

Obdobje izvajanja: 1.7.2018 – 31.7.2020

Vrednost operacije: 68.475,40 € z DDV

Celotna vrednost: 68.475,40 € brez DDV

Sredstva EKSRP: 58.204,09 €

Lastna sredstva: 10.271,31 €

Opis:

Glavni namen operacije je ustvarjanje spodbudnega podjetniškega okolja, ki bo na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih podjetij in delovnih mest na podeželju. Veliko mladih s podjetniškimi idejami, potrebujejo spodbudo, znanje in motivacijo, da uresničijo in realizirajo le-te. Z izvedbo operacije se bo dvignila podjetnost pri mladih na podeželju, ter jim skozi izobraževanj na področju novih poslovnih modelov omogočilo nove priložnosti za realizacijo podjetniških idej. S prikazom primerov dobrih praks, ki v okolju že obstajajo, se bo prispevalo k vračanju mladih po študiju, kjer bodo potenciale podeželja ter svoja znanja izkoristili za poslovne priložnosti. Aktivnosti bodo usmerjene v nastajanje zelenih delovnih mest na področju lesa, samooskrbe, turizma in zelenih tehnologij.

Aktivnosti bodo usmerjene v iskanje idej, zagotavljanje mentorskih programov, izvedbo heckatonov (večdnevni intenzivni program za razvoj idej), v hitrejšo rast obstoječih podjetij, povezovanje z domačimi in tujimi investitorji,… Vzpostavljen bo kontinuiran sistem kombinacije promocijskih dogodkov z dogodki za razvoj podjetniških idej ter razvoj ideje do poslovnega modela, ter nato do produkta na trg, vključujoč mentorske programe za startup podjetja na podeželju. Ciljne skupine so mladi, brezposelni ali zaposleni s podjetniškimi idejami, ki jih želijo realizirati, ter mlada, obstoječa podjetja, ki želijo hitreje prosperirati na trgu.

Vzpostavljena bo tudi mreža za podporo pri razvoju podjetništva v regiji Iniciativa Startup Savinjska, ki bo delovala po zaključku operacije (podpis memoranduma).

Več informacij o operaciji na spletni strani TUKAJ.