Srečanje delovnih skupin LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

  • sreda, 30 novembra, 2016

S potrditvijo LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline se je pričelo intenzivno delo pri oblikovanju operacij za programsko obdobje 2014-2020. Preko vseh srečanj, sej skupščine in sej upravnega odbora se je pokazala ideja o povezovanju območja in o oblikovanju skupnih operacij. V ta namen se je upravni odbor LAS ZSŠD na eni izmed sej odločil, da se oblikujejo tri delovne skupine za tri prednostna področja, določena v Strategiji lokalnega razvoja, to so turizem, predelava lesa in prehranska samooskrba. Delovne skupine bodo sestavljene iz partnerjev LAS in ostalih zainteresiranih. Namen skupin je izmenjava mnenj in ciljev v tem programskem obdobju, poiskati partnerje za skupne operacije oziroma oblikovati večje skupne operacije za celotno območje LAS.

Zato vas vabimo na srečanje delovnih skupin za posamezno prednostno področje, ki bo v naslednjem tednu, na sedežu LAS ZSŠD, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji. Podrobnejše informacije so v priloženem vabilu.

Vabilo na srečanje delovnih skupin