PUP Saubermacher postavil 3 zbiralnike odpadnega olja

  • torek, 26 septembra, 2023
Liter odpadnega olja lahko onesnaži milijon litrov pitne vode. Prebivalec Slovenije v povprečju odvrže 10,5 litrov odpadnega olja letno. Z nepravilnim ločevanjem lahko s tem onesnaži 10 milijonov litrov vode. Ob primernem skladiščenju, oddajanju in predelavi pa lahko odpadno jedilno olje postane obnovljiv vir energije. Iz litra odpadnega olja nastane 90 % biodizla ali bioplina, ekoloških goriv…, ki ne onesnažujejo okolja.
V sklopu projekta Manj je več, je podjetje PUP Saubermacher d.o.o. postavilo 3 zbiralnike odpadnega olja. Zbiralnike odpadnega olja lahko najdete na lokacijah:
✅Topolšica 81a, Šoštanj in Šmartno ob Paki
✅Gorenje zbiralnica pri pokopališču in Rečica ob Paki (ob brvi)) v Šmartnem ob Paki.
Tekom operacije je podjetje poskrbelo tudi za deljenje posodic za zbiranje odpadnega olja.
Projekt je nastal s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovoren LAS ZSŠD. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.