Festival zelišč

Festival zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline 2024

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, zanj vodilni partner Zavod Savinja v mesecu juniju organizira Festival zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki bo potekal na območju obeh dolin. Otvoritev festivala bo 15. junija v Šmartnem ob Paki s predstavitvijo zeliščne poti po Šmartnem ob Paki. Pripravili smo bogat program na temo gojenja in predelave zelišč skozi celoten teden na različnih lokacijah. Zaključek festivala bo tradicionalno v Gornjem Gradu 22. junija z zeliščno tržnico, ogledom katedrale in pestrim kulturnim programom. Letos se nam obetata kar dva zanimiva koncerta in sicer koncert Fantov iz vseh vetrov v popoldanskih urah in koncert Ani Frece in Hotel za srečo v večernih urah.

Tekom tedna bodo na voljo tudi različne kulinarične dobrote: Kulinarična ponudba Festivala zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline 

Organizacija in izvedba festivala zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline je ena od aktivnosti projekta sodelovanja Ko zadišijo zeli…, ki jo lokalno akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline izvaja še s štirimi lokalno akcijskimi skupinami iz Slovenije. Partnerstvu sta prav tako pridružena partnerja iz Bolgarije. 

Vabljeni!

Festival zelišč

Festival zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline 2019

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v mesecu juniju organizira Festival zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki bo potekal na območju obeh dolin. Otvoritev Festivala bo 15.6. v Fidovem gaju, v Logarski Dolini, zaključni dogodek pa bo potekal v soboto, 22. junija v Gornjem Gradu. Skozi celoten teden Festivala se bo izvajal bogat program delavnic na temo gojenja in predelave zelišč, na različnih lokacijah po obeh dolinah. Še posebej pester bo kulturni program zaključnega dogodka, ki se bo zaključil s koncertom skupine Kvatropirci.

Kulturni program zaključnega dogodka, 22.6.2019:

13.00 otvoritev zaključnega dogodka Festivala zelišč
14.00 Rožarji, zeliščne zgodbe
15.00 ogled Katedrale Sv. Mohorja in Fortunata
15.30 predstavitev ponudnikov na stojnicah
16.00 Rožarji, zeliščne zgodbe
17.00 predstavitev Osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad
18.00 Rožarji, zeliščne zgodbe
19.00 Glasbena šola Nazarje
20.00 Koncert skupine Kvatropirci (vstop prost)

Organizacija in izvedba Festivala zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline je ena od aktivnosti operacije sodelovanja Lokalne akcijske skupine Zgornje Savinjske in Šaleške doline, z naslovom ˝Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine˝, ki jo izvaja v sodelovanju s še petimi lokalnimi akcijskimi skupinami iz Slovenije. Tekom operacije, ki se izvaja od septembra 2017 do novembra 2019, bodo izvedene še druge aktivnosti, in sicer izvedba izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije zeliščar, priprava zeliščnih zgodb, zasnova enodnevnega in tridnevnega turističnega produkta na področju zeliščarstva, promocijski filmi, spletna platforma,…

Vse informacije daje Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma, kot vodilni partner LAS ZSŠD in izvajalec aktivnosti. Preko operacije se pripravlja tudi mreža ponudnikov, zato so k sodelovanju še vedno vabljeni vsi zeliščarji z območja Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

Info in prijava:
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma
Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji
T: 03/ 838 10 78
E-pošta: info@zavod-savinja.si

Festival zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline 2018

Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma v mesecu juniju organizira Festival zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki bo potekal na območju obeh dolin. Otvoritev Festivala bo v Fidovem gaju, v Logarski Dolini, zaključni dogodek pa bo potekal v soboto, 23. junija v Mozirju (Trg Mozirje in Mozirski gaj), ko bo tudi praznovanje ob 700 letnici podelitve trških pravic, katerega organizira Občina Mozirje. Skozi celoten teden Festivala se bo izvajal bogat program delavnic na temo gojenja in predelave zelišč, na različnih lokacijah po obeh dolinah.

Organizacija in izvedba Festivala zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline je ena od aktivnosti operacije sodelovanja Lokalne akcijske skupine Zgornje Savinjske in Šaleške doline, z naslovom ˝Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine˝, ki jo izvaja v sodelovanju s še petimi lokalnimi akcijskimi skupinami iz Slovenije. Tekom operacije, ki se izvaja od septembra 2017 do novembra 2019, bodo izvedene še druge aktivnosti, in sicer izvedba izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije zeliščar, priprava zeliščnih zgodb, zasnova enodnevnega in tridnevnega turističnega produkta na področju zeliščarstva, promocijski filmi, spletna platforma,…

Vse informacije daje Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma, kot vodilni partner LAS ZSŠD in izvajalec aktivnosti. Preko operacije se pripravlja tudi mreža ponudnikov, zato so k sodelovanju še vedno vabljeni vsi zeliščarji z območja Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

Info in prijava:
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma
Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji
T: 03/ 838 10 78
E-pošta: info@zavod-savinja.si