Promocijska brošura Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih

  • četrtek, 1 oktobra, 2020

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je v programskem obdobju 2014-2020 preko instrumenta CLLD črpal dodatna sredstva iz Podukrepa 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, in sicer preko javnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ena od teh operacij sodelovanja je Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih. V želji po večji razvitosti kolesarskih shem oziroma sistemov izposoje mestnih koles v Sloveniji so bili k partnerstvu povabljeni tudi LAS Mežiške doline, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Goričko 2020 in partnerstvo okrožja Kilkenny iz Irske. Za pomemben del ozaveščanja in promoviranja trajnostne mobilnosti so poskrbeli promotorji kolesarstva, ki so bili izobraženi tekom operacije. Promotorji so sodelovali tudi na Evropskem tednu mobilnosti, ki je potekal od 16.9.2020 – 22.9.2020. Na Evropskem tednu mobilnosti je udeležencem bila na voljo tudi promocijska brošura, ki pa je nastala tekom operacije. Promocijska brošura je na voljo na spodnji povezavi.

https://www.virtualni-katalog.si/savinja/Trajnostna%20mobilnost%20in%20turizem%20na%20kolesih/