Projekti v izvajanju

LEADER projekti iz obdobja 2007 - 2013 so izvedeni.