Projekti v izvajanju

LEADER projekti iz obdobja 2007 – 2013 so izvedeni.