Priložnost na pragu – z lastnim potencialom do poslovnega uspeha

  • ponedeljek, 20 februarja, 2023

Naslov operacije: Priložnost na pragu – z lastnim potencialom do poslovnega uspeha

Akronim: Priložnost na pragu

Prijavitelj operacije: Center Rinka, zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega

Partnerji operacije: Občina Solčava

Obdobje izvajanja: 1.4.2019 – 30.6.2021

Vrednost operacije: 50.007,15 € z DDV

Celotna vrednost: 45.969,22 brez DDV

Sredstva EKSRP: 39.073,84 €

Lastna sredstva: 10.933,31 €

Opis:

Območje izvajanja operacije, območje občine Solčava je izrazito trajnostno naravnano. Njena gospodarska usmeritev je poleg kmetijstva, gozdarstva, nekaj obrti in storitvenih dejavnosti, zeleni turizem, ki zajema ekonomsko, kulturno, družbeno in okoljsko dimenzijo. Prebivalci območja želijo ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja ob hkratnem pozitivnem ekonomskem učinku na območju na osnovi endogenih potencialov. To želijo doseči s širjenjem zavedanja o novih poslovnih priložnostih, z izboljšanjem klime za podjetništvo na osnovi lastnih resursov, s spodbujanjem novih potencialov za vzpostavitev zelenih delovnih mest, ter s spodbujanjem mreženja ponudnikov storitev in produktov.

Operacija je namenjena domačim gospodarstvom in posameznikom, da prepoznajo edinstvene prodajne priložnosti v razlikovalnih sposobnostih območja. Izdelana bo platforma za možnost prenosa modela v druga okolja.

Z operacijo bodo spodbujali k prepoznavanju edinstvenih prodajnih priložnosti na lastni kmetiji ali v podjetju, ter vzpostavili ugodno okolje za dvig stopnje motiviranosti in samozavesti za izkoriščanje razlikovalnih sposobnosti okolja. V ta namen bodo izvedene motivacijske delavnice.

Preko operacije bodo izboljšane kompetence in znanja prebivalstva za lastno promocijo in izkoriščanje prodajnih priložnosti. Preko izvedenih izobraževanj oziroma delavnic bo dosežena osebnostna rast posameznih oseb in gospodarstev. Večja motiviranost, usposobljenost in samozavest ponudnikov bo pripomogla k boljši predstavitvi lastnih zgodb ali produktov. Kot zadnji korak bodo evidentirana zainteresirana gospodarstva in posamezniki, za katere bodo zbrane, oblikovane in zapisane individualne vsebine, pripravljene za predstavitev in interpretacijo. Izvedena bodo individualna izobraževanja za interpretacijo lastnih zgodb. Preko operacije bodo vzpostavljeni tudi prostorsko tehnični pogoji za mrežni nastop ponudnikov, ter sama izvedba dogodka po principu odprte kuhinje.

Več informacij o operaciji na spletni strani TUKAJ: