Prenos dobrih praks iz Slovenije na Irsko

  • sreda, 5 junija, 2024

V zadnjem tednu maja so se na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline zadrževali gostje iz LEADER Partnerstva Kilkenny, iz Irske. Namen njihovega obiska je bil ogled dobrih praks LAS projektov na našem območju, ter prenos znanja v njihovo državo. Preko partnerstva z njimi smo v preteklosti izvedli že en projekt sodelovanja z naslovom ˝Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih˝, katerega glavni prenos znanja je bil prenos kulture kolesarjenja iz Slovenije na Irsko, kjer je le-ta še dokaj odsotna. Trenutno pa je Irski LAS partner pri projektu sodelovanja ˝Manj je več˝, ki naslavlja več nivojev skrbi za okolje, prilagoditve kmetijstva podnebnim spremembam, zagotavljanje trajnostne pridelave in predelave hrane, ter zmanjšanja količin odpadne hrane. Na podlagi obiska v preteklosti smo ugotovili, da imamo skupne probleme, ter obenem preproste rešitve, ki jih lahko prenesemo iz enega na drugo območje.

Njihov ogled dobrih praks se je pričel na deževen torek, 28.5.2024, s prvim postankom v Pametni učilnici Osnovne šole Ljubno ob Savinji, kjer so predstavniki LAS-a in Osnovne šole Ljubno ob Savinji predstavili zgodbo in namen Pametne učilnice, ki predstavlja simbiozo med tehnološko dovršenim prostorom in učno snovjo, kar doprinaša svežino in drugačno metodologijo učenja. Osnovna šola Ljubno ob Savinji je obenem partner v projektu sodelovanja ˝Manj je več˝, zato so irskim obiskovalcem predstavili tudi pred kratkim prenovljeno učilnico za gospodinjski pouk in knjižico receptov iz ostankov hrane, sofinancirani iz omenjenega projekta. Pot ogleda se je nadaljevala v Občino Luče, kjer so se srečali s projektom sodelovanja ˝Eko gajbico, prosim!˝, kjer jim je župan Občine Luče, Klavdij Strmčnik,  predstavil ravnokar postavljeno lokalno tržnico v središču naselja. Obenem se je prisotnim predstavila Ana Kaker – dopolnilna dejavnost na kmetiji, s svojim liofiliziranim sadjem in zelenjavo. Tudi Ana je partner v projektu ˝Eko gajbico, prosim!˝, preko katerega je razvila svoj nov produkt, z nakupom liofilizatorja. Po manjši pokušini in zanimivem pogovoru se je pot nadaljevala v Logarsko dolino, natančneje v Hotel Plesnik, kjer so jim na kratko predstavili svojo zgodbo, zgodbo turizma v dolini, ter LAS-ov projekt ˝Wellness za zdravo življenje v naročju Alp˝. V popoldanskem času smo se po nekaj ovinkih in višinskih metrih ustavili na Ekološki turistični kmetiji Matk, ki poleg reje živali izdeluje tudi izdelke iz kozjega mleka. Še posebej zanimiv je njihov domač sladoled, za katerega so proizvodno linijo kupili preko LAS-ovega projekta sodelovanja ˝Iz drobnice˝, namenjenega promociji hrane iz drobnice. Po pokušini Matkovega domačega sladoleda smo pot nadaljevali po Solčavski panoramski cesti, vse do Ekološke turistične kmetije Ramšak, kjer smo dan zaključili s predstavitvijo dodatnih aktivnosti projekta sodelovanja ˝Eko gajbico, prosim!˝ in domačim kosilom iz lokalnih, ekoloških sestavin.

Naslednji dan se je pričel v Šaleški dolini, kjer je gostujoči LAS iz Irske obiskal SAŠA Inkubator. Predstavnik le-tega jim je predstavil delovanje inkubatorja, podjetniško miselnost na območju, ter LAS-ov projekt ˝STARTUP SAŠA˝, katerega namen je bilo ustvarjanje spodbudnega podjetniškega okolja, za nastajanje novih podjetij in delovnih mest na podeželju. Dopoldne smo zaključili z delovnim ˝brunchem˝ za projekt sodelovanja ˝Manj je več˝, kjer so se nam pridružili še preostali štirje slovenski LAS-i, partnerji pri projektu.

 

Pogovor med nami in irskimi obiskovalci, ter ogledi dobrih praks so pri vseh udeležencih spodbudili mnoga vprašanja in dvome, obenem pa tudi možne rešitve in priložnosti za nadaljnja sodelovanja. Eden od drugega se lahko naučimo veliko, zato se slovenski partnerji že veselimo obiska njihove dežele v jesenskem času.