Poziv za oddajo projektov Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027

  • sreda, 6 januarja, 2021

Na spletni strani RA SAŠA http://ra-sasa.si/priprava-razvojnega-programa-sasa-2021-2027/ je objavljen poziv za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca. Spletni obrazec je namenjen popisu projektov, ki se ne točkujejo.

Rok za oddajo spletnega obrazca: 1. februar 2021.

Posamezen prijavljen projekt naj se umesti le v eno področje in eno razvojno prioriteto (tako je tudi narejen spletni obrazec). V kolikor je skladen tudi z drugimi področji, se lahko to dopiše v kategorijo »drugo« pod ukrepe in kazalnike. Preglednica ukrepov in kazalnikov je na tej povezavi: Preglednica ukrepov in kazalnikov ORP SAŠA 2021-2027

Projekt je lahko skladen z več specializacij ORP SAŠA regije.

Povezava na spletni obrazec: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027 (google.com)

Gradivo za pomoč pri izpolnjevanju obrazca: Priprava razvojnega programa SAŠA 2021 – 2027 – RA-SASA (ra-sasa.si)

 

Razvoj smo ljudje in zato je odvisno od nas, kakšne možnosti bivanja na območju bodo imeli naši zanamci.