Potrjen LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

  • torek, 18 oktobra, 2016

Vse partnerje Lokalne akcijske skupine Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter ostalo javnost obveščamo, da smo z Odločbo MKGP z dne 12.10.2016 pridobili status potrjene Lokalne akcijske skupine.

Potrditev LAS nam omogoča, da na območju občin Gornji Grad, Luče, Ljubno, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in MO Velenje koristimo skupno 2.266.460,00 € sredstev iz kmetijskega in regionalnega sklada za sofinanciranje projektov lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020. Na podlagi tega pričnemo s pripravo javnega poziva za prijavo operacij iz Strategije lokalnega razvoja LAS ZSŠD.

Ob uspešni pridobitvi statusa LAS se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so na kakršen koli način sodelovali pri pripravi strategije lokalnega razvoja! Upamo, da se bo naše sodelovanje nadaljevalo v celotnem programskem obdobju!