Pobuda za izkaz interesa za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa LEADER/CLLD v programskem obdobju 2021-2027

  • torek, 18 januarja, 2022

Obstoječi LAS ZSŠD je na podlagi Povabila MKGP za izkaz interesa za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa LEADER/CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada plus v programskem obdobju 2021 – 2027 objavil javno povabilo za izkazan interes območja za vstop v pogodbeno partnerstvo LAS v novem programskem obdobju 2021 – 2027. Prejeli smo 27 podpisanih izjav o nameri za vstop v pogodbeno partnerstvo za oblikovanje novega LAS v novem programskem obdobju (12 podpisanih izjav iz javnega sektorja, 11 podpisanih izjav iz zasebnega sektorja in 4 podpisane izjave iz ekonomskega sektorja).

Dne 13. 1. 2022 je potekala seja Sveta SAŠA regije, na kateri so se člani Sveta seznanili s povabilom za izkaz interesa za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa LEADER/CLLD iz EKSRP, ESRR in ESS plus v programskem obdobju 2021-2027 in sprejeli sklep, da Svet regije pooblašča Savinjo, zavod za razvoj podeželja in turizma, da kot vodilni partner LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline pristopi k pripravi potrebnih podlag za upravljanje dejavnosti lokalne akcijske skupine v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – izvajanje pristopa LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v obdobju 2023-2027 ter pristopa CLLD v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada plus v obdobju 2021 – 2027.