Operacije, izbrane za sofinanciranje iz 2. javnega poziva LAS ZSŠD

  • sreda, 27 junija, 2018

Obveščamo vas, da je ocenjevalna komisija LAS ZSŠD zaključila postopek ocenjevanja prejetih vlog na 2. Javni poziv LAS ZSŠD. Na 13. seji upravnega odbora so člani le-tega na podlagi končnega poročila ocenjevalne komisije potrdili 14 operacij za sofinanciranje, in sicer 8 operacij iz sklada EKSRP in 6 operacij iz sklada ESRR. V mesecu juliju bo potekala prijava potrjenih operacij na pristojni organ, to je ARSKTRP ali MGRT.

Seznam potrjenih operacij je razviden iz spodnje datoteke.

Seznam potrjenih operacij