Operacije, izbrane za sofinanciranje iz 2. javnega poziva LAS ZSŠD

Obveščamo vas, da je ocenjevalna komisija LAS ZSŠD zaključila postopek ocenjevanja prejetih vlog na 2. Javni poziv LAS ZSŠD. Na 13. seji upravnega odbora so člani le-tega na podlagi končnega poročila ocenjevalne komisije potrdili 14 operacij za sofinanciranje, in sicer 8 operacij iz sklada EKSRP in 6 operacij iz sklada ESRR. V mesecu juliju bo potekala prijava potrjenih operacij na pristojni organ, to je ARSKTRP ali MGRT.

Seznam potrjenih operacij je razviden iz spodnje datoteke.

Seznam potrjenih operacij