Operacije, izbrane za sofinanciranje iz 1. Javnega poziva LAS ZSŠD

  • sreda, 23 avgusta, 2017

Obveščamo vas, da je ocenjevalna komisija LAS ZSŠD zaključila postopek ocenjevanja prejetih vlog na 1. Javni poziv LAS ZSŠD. Na 9. seji upravnega odbora so člani le-tega na podlagi končnega poročila ocenjevalne komisije potrdili 11 operacij za sofinanciranje, in sicer 7 operacij iz sklada EKSRP in 4 operacije iz sklada ESRR. V mesecu septembru bo potekala prijava potrjenih operacij na pristojni organ, to je ARSKTRP ali MGRT.

Seznam potrjenih operacij je razviden iz spodnje datoteke.

Seznam potrjenih operacij