logotipi-novice

Zaključene vse aktivnosti operacije Čebela BERE med!

  • torek, 13 decembra, 2022

Knjižnica ni le ustanova, ki pridobiva, obdeluje in hrani raznovrstno gradivo, ter ga daje na voljo uporabnikom v lokalni skupnosti, ampak predstavlja tudi prostor, kjer otroci, mladostniki in odrasli pridobivajo novo znanje ali se sprostijo. Prav s tem namenom in z željo lokalnih knjižnic je nastala operacija sodelovanja Čebela BERE med, financirana preko instrumenta CLLD, in sicer preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Operacija vključuje pet lokalnih akcijskih skupin, LAS Raznolikost podeželja, LAS Mežiške doline, LAS Mislinjske in Dravske doline, LAS Spodnje Savinjske doline, ter LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Operacija je bila preko sodelovanja vseh LAS-ov prijavljena na 5. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v vrednosti 560.191,15 € (vrednost sofinanciranja 415.641,02 €).

Na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je bil urejen večnamenski prostor v Knjižnici Mozirje, zunanja čitalnica oziroma čitalnica na prostem v Knjižnici Šmartno ob Paki, ter urejeni novi prostori v Knjižnici Ljubno. Tekom operacije so knjižnice izvajale različna izobraževanja, prireditve, delavnice, ki so se dotaknile različnih tematik, od kulture in kulturne dediščine pa do okoljevarstvenih vsebin in digitalnega opismenjevanja.

Namen vseh teh aktivnosti, ter konec koncev tudi ureditev knjižnic je bila promocija knjižničarstva oziroma branja knjig, saj kljub temu, da prehajamo v digitalno dobo, knjižnice ponujajo prostor znanja, družabnosti, socialne vključenosti in sprostitve. Z izvedbo vseh investicij in aktivnosti smo ta cilj dosegli, saj se lahko pohvalimo, da se je obisk v vključenih knjižnicah povečal. Še posebej velik odziv pa je sprožil naš čebelarski kotiček, inovativen izobraževalno-didaktični pripomoček, ki je bil izdelan tekom operacije in ga je vsaka knjižnica tekom operacije gostila 2 meseca. K oblikovanju in predstavljanju kotička so bila povabljena tudi lokalna čebelarska društva. Namen čebelarskega kotička je ozaveščanje o pomenu čebel za naše okolje in naravo, obenem pa z njim spodbujamo branje pri mlajših generacijah, katerim so digitalne naprave čedalje bolj privlačne. Tekom operacije je nastala tudi slikanica s čebelarsko tematiko, v kateri so predstavljena vsa območja, vključena v operacijo. Čebelarski kotiček in slikanica sta pri otrocih, ter tudi pri odraslih dosegla svoj namen in naša želja je, da svoje poslanstvo nadaljujeta še v prihodnosti.

Operacija Čebela BERE med! je bila konec meseca novembra 2022 zaključena.