Objavljen 1. javni poziv LAS ZSŠD

  • petek, 5 maja, 2017

Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline objavlja 1. javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa 19.2. ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ iz skladov EKSRP in ESRR.

Več informacij o javnem pozivu je na voljo na tej spletni strani pod zavihkom razpisi in podzavihkom 1. javni poziv LAS ZSŠD.