Natečaj za strip na temo podnebnih sprememb

  • ponedeljek, 14 marca, 2022

Rad rišeš in pišeš? Si učenec 6. ali 7. razreda osnovne šole? Ti ni vseeno kaj se dogaja z našim okoljem?

Potem te Zavod Savinja vabi, da sestaviš svojo stripovsko zgodbo na temo PODNEBNIH SPREMEMB in pripomoreš k boljšemu jutri!

Natečaj je odprt od 15. marca do 25. maja 2022 za osnovnošolce z območja Zgornje Savinjske in Šaleške doline.
Zavod Savinja v okviru operacije ˝Mi smo SVETloba˝ razpisuje natečaj za strip na temo podnebnih sprememb. Operacija ˝Mi smo SVETloba˝ je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacije se dotika pomembnosti ohranjanja narave in varovanja okolja, ter pomembnosti izvedbe ukrepov za zmanjšanje podnebnih sprememb, ter obenem prilagajanje na le-te. Natečaj za strip je eden od načinov ozaveščanja lokalnega prebivalstva.

Razglasitev rezultatov bo na otvoritvi razstave vseh prejetih del, 6.6.2022 ob 10.00 uri, v Fašunovi hiši na Ljubnem ob Savinji.

Razstava del bo odprta do 20.6.2022. Po končani razstavi lahko avtorji prevzamejo svoja dela.

Vse udeležence čaka simbolna nagrada, podarjena s strani Fundacije sadni gozd, ki želi prebivalstvo spodbuditi k bolj zdravemu načinu življenja in večji ekološki ozaveščenosti, z namenom ohranjanja avtohtonih in starih sadnih sort dreves in jagodičevja.
Avtor najboljšega stripa pa bo prejel nagrado, ki jo podarja Vzorčno mesto Velenje (Ljudska univerza Velenje), ki promovira znanost, znanje in razumevanje na osnovi učnega načrta, sodobnih tehnologij, mednarodnega sodelovanja, medkulturnega dialoga in medpredmetnega povezovanja.
Prevzem nagrad bo ob otvoritvi razstave in razglasitvi rezultatov.

 

Oddaja del: stripi morajo biti (original) oddani po pošti na naslov Zavod Savinja, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji ali osebno na sedež Zavoda Savinja, od 15. do 25. maja med 8.00 in 12.00 uro, s pripisom: ime avtorja/avtorjev, razred in naziv šole, ime mentorja in naslov dela.
Ocenjevalna komisija: Anja Kumprej (Zavod Savinja), Urška Stropnik Šonc (ilustratorka), Ana Nuša Rebernik (županja občine Rečica ob Savinji)

Pravila

  1. Tema stripa naj bodo podnebne spremembe.
  2. Strip je lahko oblikovan in napisan ročno ali elektronsko.
  3. Pisava mora biti čitljivo napisana z velikimi tiskanimi črkami.
  4. Strip lahko ustvariš popolnoma sam ali pa uporabiš stripovsko podlago.
  5. Naslov mora biti na samem začetku ter na koncu mora biti napisan ˝KONEC˝.
  6. Dolžina stripa je najmanj eno A4 stran in največ tri A4 strani.
  7. Strip naj vsebuje ilustracije in besedilo.
  8. Strip lahko ustvariš sam ali v skupini.