Načrt prilagajanja podnebnim spremembam

  • petek, 3 marca, 2023

Vabimo vas na delavnice za pripravo Načrta prilagajanja podnebnim spremembam, na katerih bomo pregledali pripravljene smernice, želimo pa si tudi vašega doprinosa!

Delavnici se bosta izvedli 17.2.2023, ob 9.00 uri  in 22.2.2023, ob 13.00 uri. Dovolj je udeležba na eni delavnici.

Delavnici se bosta izvedli na sedežu LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, Ljubno ob Savinji.